Tværsektoriel strategi for brugerinddragende sygepleje – hvad mener vi egentlig med det?

Tværsektoriel strategi for brugerinddragende sygepleje er i proces og er forankret ledelsesmæssigt i det øverste ledelseslag i de respektive organisationer.

Projektgruppen er ligeledes forankret dels ledelsesmæssigt og dels projektledelsesmæssigt.

Udfordringen som stilles består i et pågående arbejde med beskrivelse af titel, vision, mål og formål for Tværsektoriel strategi for brugerinddragende sygepleje. Hvad er det egentlig vi gerne vil signalere? Hvad er det borgerne forventer? Hvad er narrativet omkring det tværsektorielle samarbejde?

Flere forslag til titler har været i spil:

  • ”Én ø – ét plejeforløb” – hvad er det egentlig vi lover og kan vi holde det?
  • ”Fremtidens sygepleje på Bornholm” – er det kun noget vi vil i fremtiden? Eller er det i virkeligheden noget vi burde have gjort sidste år?
  • Stikord til visionen – understøtter de diverse andre regionale og nationale strategier, kommissionspapirer og anbefalinger? Hvad ser vi og hvad overser vi? Hvad vil vi gerne signalere?
  • Hvilken historie vil vi gerne fortælle om sundhedsvæsenet på vores ø? Hvad er den rigtige historie?

Vi møder udfordringen dagligt i tolkningerne af vores eksisterende strategier på alle niveauer. Hvad ligger der af værdier i de eksisterende strategier og hvordan kan de forenes/tilgodeses i fælles strategi.

Organiseringen i sundhedsvæsenet samt de økonomiske og juridiske benspænd gør samarbejdet og fællesskabsfølelsen meget vanskelig. Vi arbejder i siloer og arbejder med ”dem og os”.

Vi vil rigtig gerne arbejde med et større fællesskab, ejerskab og samarbejde i plejeforløb på tværs af sektorer. Dette skal komme medarbejdertrivsel, patientsikkerhed, patienttilfredshed og mange andre forhold til gode.

Men vi vil gerne være sikre på, at vi fortæller den sande historie og at vi kan holde det vi lover.

Partnere

Bornholms Hospital

Bornholms Regionskommune

Bornholms Sundheds- og sygeplejeskole

Psykiatrisk center Bornholm

Fakta

Udfordringen som stilles består i et pågående arbejde med beskrivelse af titel, vision, mål og formål for Tværsektoriel strategi for brugerinddragende sygepleje. Hvad er det egentlig vi gerne vil signalere? Hvad er det borgerne forventer? Hvad er narrativet omkring det tværsektorielle samarbejde?

Output

Overlevering af løsning kan ske i form af:

  • Præsentation af løsning
  • Analyse