The Name is the Game

Vi er på hospitalet netop gået i gang med et større tværorganisatorisk innovationsprojekt, der skal optimere forløbet for patienter der mistænkes for Malignt Medullært Tværsnits Syndrom (MMTS)*.

Det overordnede formål med projektet er at optimere udredning, medicinsk behandling og opstart af strålebehandling, eller i sjældne tilfælde henvisning til kirurgi. Projektet skal reducere unødvendige indlæggelser og optimere tiden i patientforløbet. Vi vil designe et ”pakkeforløb” med ensrettet information og medicinsk behandling, præbookede skanningstider og dedikeret personale, samt hurtigt og optimeret planlægning af stråleterapi.

Vi vil sammen med Afdelingen for Røntgen og Skanning designe en enhed (One- stop-shop koncept) for udredning og behandling af disse patienter.
Det er et komplekst projekt der kræver mange samarbejdspartnere både i primærsektoren (kommuner, almen praksis), på tværs af hospitaler og ikke mindst på tværs af afdelinger internt på hospitalet og især internt i afdeling for kræftbehandling.

Opgaven:
Begrebet One-stop-shop bruges i mange forskellige sammenhænge – og er ikke specifikt nok. Vi har brug for hjælp til navn til den nye enhed samt design til et logo, der kan bruges til at kommunikere til alle samarbejdspartnere, eget personale samt patienterne. Når man ser logoet og hører navnet ved alle hvad det handler om.

• Visuelt udtryksfuldt logo
• Navnet skal være deskriptivt og ”modstandsdygtigt”
• Regionens farver
• Signalere samarbejde og professionalisme

*Malignt Medullært Tværsnits Syndrom er en betegnelse for beskadigelse af rygmarven som følge af spredning af kræftsygdom (metastaser) til knoglerne i rygsøjlen. Symptomerne vil typisk være smerter, ændret følesans og i værste tilfælde lammelser fra skadens niveau og ned. Tabet af bevægelighed og følesans kan være helt eller delvist afhængigt af om rygraden er helt eller delvist afbrudt.

Se hvad andre studerende har udviklet

Partnere

Stråleterapien,

Afdelingen for Kræftbehandling

Herlev Hospital

Fakta

Afdeling for Kræftbehandling, Herlev Hospital er en af Danmarks største og førende kræftafdelinger. Afdelingens behandlende enheder giver strålebehandling, kemoterapi og behandlinger med nye specielle stoffer, der virker mod kræft.

Stråleterapien er en del af Afdelingen for kræftbehandling på Herlev og Gentofte Hospital. Strålebehandlingerne der gives, kan være forbyggende og helbredende – men også udelukkende lindrende. Strålebehandling er et område i rivende udvikling og vi arbejder målrettet for at anvende nyeste teknologi med fokus på at optimere patientforløbene.

Afdeling for kræftbehandling arbejder meget tæt sammen med andre afdelinger herunder afdeling for røntgen og skanning.

Output

Overlevering af løsning kan ske i form af:

  • Præsentation af løsning
  • Prototype
  • Videomateriale