Tekstiler på MARYS – Et nyt hospital til børn, unge og fødende samt deres familier

MARYS Frontlab er den interne design enhed som står for at udvikle al brugeroplevelse på MARYS.

Alt andet end bygning og organisation står enheden for i form af servicedesign, produktdesign, arkitektur, oplevelsesdesign og meget mere. I enheden sidder ca. 10 designere i en tegnestue tæt på byggepladsen. Teamets opgave er at gøre hospitalet mere menneskeligt.

Noget af hospitalets tøj og sengetøj kan være med til at forværre hospitalsoplevelsen.

Enheden stiller derfor følgende to projektcases:

1. Vattæpper til indlagte patienter og pårørende: Kan man udvikle et vattæppe, som er lækkert at sove med, flot at se på og som bevarer sin kvalitet kogevask efter kogevask? I dag bruges vattæpper i stedet for dyner, men de er stive og ikke særlige rare at sove med. De bruges uden dynebetræk, da det forlænger arbejdsgangen for personale at skulle skifte betræk.

2. Uniformsveste til personalet: I det nye hospital vil personale bevæge sig på tværs af bygninger og skal hurtigt kunne iklæde sig en funktionel vest, der signalerer deres faglighed (og måske personlighed) og kan anvendes i den daglige praksis. Det er fordelagtigt at kunne skelne mellem fagligheder, så familier kan rette henvendelser til de retter personer. Det vil sige, at personalet som udgangspunkt har samme basisuniform, men hvor vestene skiller sig ud, når de tages på. Portøren har måske behov for ekstra lommer og pædagogen behov for elementer, der skaber hurtig kontakt til børnene på afdelingen. I det hele taget skal vesten udstråle høj faglighed, men også nedbryde barrierer ved det første møde mellem familier og personale. Vestene skal kunne tåle kogevask.

Se hvad andre studerende har udviklet

Partnere

Mary Elisabeths Hospital – Design Team

Fakta

MARYS Frontlab er den interne design enhed som står for at udvikle al brugeroplevelse på MARYS.

Output

Kan man udviklede et system for mere tiltalende og behageligt hospitalstøj og linned (samt for alle øvrige tekstiler) som gør det til en god og rar oplevelse at trække i det nødvendige hospitalstøj?