Sporing af emner

Overordnet ønsker f.x. klinikerne den rigtige enhed til det rigtige sted på det rette tidspunkt. Her kan sporing være en hjælp til at lokalisere enheden. Der skal til en start udarbejdes et idékatalog med fokus på forretningsmæssige aspekter, eventuelt suppleret med en eller flere test (vi kan i dag spore RFID-tags). Nedenfor eksempler på enheder der kan tænkes sporet 

  • Hjælpemidler 
  • Medikoteknisk udstyr 
  • Patientejendele 
  • Personaletøj (hvordan er flow)  
  • Senge (specielle senge, rengøring, flow) 
  • Blodprøver / Medicin 

For de forskellige behov kan det være forskellig teknologi der kan/skal benyttes. Så hvad kræves der af bagvedliggende systemer?

Endelig skal sporing også ofte ”præsenteres i en brugerflade. Hvordan bør den se ud og kan den hæftes op på noget eksisterende?

Der kan være flere årsager til at udvikle en sporingsløsning: 

  • Enheder kan deles af flere og man skal derfor kunne booke dem 
  • Dokumentering af hygiejne 
  • Størrelse af udstyr gør at det forsvinder 
  • Mindre depotplads gør at enheder skal på lager længere væk men de skal kunne fremskaffes inden for kortere periode 

Partnere

Facility Management (FM)

Bispebjerg Hospital

Fakta

Overordnet ønsker f.x. klinikerne den rigtige enhed til det rigtige sted på det rette tidspunkt. Her kan sporing være en hjælp til at lokalisere enheden. Der skal til en start udarbejdes et idékatalog med fokus på forretningsmæssige aspekter, eventuelt suppleret med en eller flere test.