Smertebehandling af stofbrugere

Sektion for Kompetenceudvikling tilbyder efteruddannelse og kompetenceudvikling til sundhedsprofessionelle på Region Hovedstadens hospitaler samt de 29 kommuner og almen praksis.

Mange sundhedsprofessionelle mangler viden om, hvordan de tilrettelægger en korrekt smertebehandling af indlagte stofbrugere, der ofte skal have meget doser og samtidig fortsætte deres substitutionsbehandling.

Ulindrede smerter hos indlagte stofbrugere kan opleves uudholdelige, kan medføre stoftrang, konflikter og afbrydelse af indlæggelse og behandling eller at patienten ”tager sagen i egen hånd”.

Erfaringsmæssigt er FMK ikke altid retvisende for patienternes faktiske indtag af opioder. som behandlingen skal rettes sig mod. Derfor er en grundig anamnese vigtig.

I mødet med sundhedsvæsenet føler mange socialt udsatte patienter ikke forstået, ignoreret, ikke undersøgt grundigt nok, ikke lyttet til og ikke taget alvorligt.

Titreringsskemaerne er for mange svære at forstå og vurdering af behandlingens effekt gennemføres ofte ikke.

Udfordring

Region Hovedstaden har i juni 2021 udgivet tre vejledninger indenfor tilgangen til- og behandling af socialt udsatte patienter, herunder en vejledning til smertebehandling, men langt fra sundhedsprofessionelle følger den eller er bekendt med den.

Hvad kan understøtte, at regionens vejledning om akut smertebehandling af indlagte stofbrugere bliver brugt og fulgt, herunder titreringsskemaerne og vurdering af smerteintensitet og af behandlingens effekt? Hvordan kan Region Hovedstaden arbejde med viden om, hvordan indlagte stofbrugere skal smertebehandles?

Materiale

Se hvad andre studerende har udviklet

Partnere

Sektion for Kompetenceudvikling, Region Hovedstaden HR og Uddannelse

Fakta

Region Hovedstaden har i juni 2021 udgivet tre vejledninger indenfor tilgangen til- og behandling af socialt udsatte patienter, herunder en vejledning til smertebehandling, men langt fra sundhedsprofessionelle følger den eller er bekendt med den.

Output

Et konkret løsningsforslag kan f.eks. søge at behandle følgende problemstillinger:

  • Analyse
  • Prototype