Rengøring af endoskoper

Endoskoper er dyre (ca. kr. 200.000 pr. stk.) og sarte/ skrøbelige instrumenter (pga.indbygget optik).
Når endoskoet har været brugt til undersøgelse rengøres det først delvist manuelt og derefter i vaskemaskine og til slut at hænges i tørreskab.

Dette arbejde udføres af fastansatte og specielt oplærte rengøringsassistenter. Arbejdet er fysisk belastende (fysioterapeut har analyseret området og kommet med forslag til fysiske øvelser o.lign.). Medarbejderne udtrykker selv, at en af de største fysiske belastninger er et lille gevind, der skal skures af og på ialt 5 gange i løbet af hver rengøringsprocedure pr. skop. Hver rengøringsassistent kan således komme til at udføre denne bevægelse 80-100 gange om dagen. Det lille gevind er svært at holde på og endnu sværere, når det er vådt.

Det har været nødvendigt at ansætte flere medarbejdere, for at fordele generne ved endoskoprengøringen. Dette er ligeledes tilfældet i lignende afdelinger. Da rengøringsproceduren kræver stor omhyggelig og akkuratesse er det nødvendigt med specielt oplærte medarbejdere – men samtidig er det svært at finde andre opgaver til denne medarbejdergruppe, hvilket ellers kunne fordele opgaven og generne mellem flere.

Kan der udvikles et hjælperedskab eller et andet gevind, som ikke kræver, at det skal skrues sammen?
Hvorfor kan den i forvejen specieludviklede vaskemaskine ikke både foretage “grovvask” og efterfølgende vask?
Er der dele i processen, der kunne varetages af en robot?

Firmaerne er ved at udvikle engangskoper – men kan i nuværende form ikke anvendes til alle undersøgelser. Ville det være en god forretning at anvende engangsskoper til nogle typer indgreb og dermed færre vaskeprocedure – men dette ville tilsvarende medføre færre rengøringsassistenter – og dermed uændret belastning? Endelig er der den miljømæssige del – brug af vand, rengøringsmidler m.m.

Partnere

Bispebjerg Hospital

Fakta

Afdeling behandler patienter med mave-, tarm- og leversygdomme. Afdelingen råder over medicinsk og kirurgisk sengeafsnit, ambulatorier, operationsgang og endoskopiafsnit.

Den beskrevne case omhandler endoskopiafsnittet, hvor der gennemføres op til 60 undersøgelser (coloskopier og gastroskopier) om dagen. Til undersøgelserne anvendes specielle endoskoper.

Output

Overlevering af en løsning kan foregå på følgende måder:

  • Præsentation af løsning
  • Prototype
  • Forretningsmodel