Reframing af afviklingsdagsordenen for Værdi for Patienten

Sundhedsvæsnet står overfor at skulle foretage betydelige prioriteringer i de kommende år. Et groft estimat siger, at vi skal producere 10% mere med 10% færre medarbejdere.

Med den nye strategi for Fremtidens Rigshospital – Værdi for Patienten – sættes der turbo på initiativer, der kan imødegå ophedning af sundhedsvæsenet. Det sker gennem involvering af patienter og medarbejdere i såvel afvikling som udvikling; det sker gennem nye strukturer, der giver incitament til ændringer og mulighed for videndeling på tværs af hospitaler og sektorer. Den nye vision og strategi for Rigshospitalet blev lanceret i september – og vi stadig ved at finde den rigtige vej – i tæt samarbejde med afdelinger, stabe og direktion.

Udfordringen

Værdi for Patienten er  også navnet på en helt ny enhed, som har til opgave at understøtte Rigshospitalets direktion og kliniske afdelinger med den strategiske dagsorden. Opgaven er at sætte skub i en kulturforandring mod et mere bæredygtigt sundhedsvæsen. På alle niveauer er der opgaver, tilbud og fremgangsmåder, der skal ophøre , omlægges eller automatiseres – for sikre mest værdi for patienten. Nogle kalder det “afviklingsdagsordenen.”

Det kan være en udfordring at gøre strategien attraktiv og meningsfuld, hvis den fortolkes i en meget negativ besparelsesdagsorden.

For at øge nysgerrighed, kreativitet og motivation, ønskes en anden nøglefortælling, andre ord og en anden overskrift.

For at lykkes med denne opgave og sikre et bæredygtigt sundhedsvæsen i fremtiden, hvor patienterne får de sundhedsydelser de har behov for – og medarbejderne trives og har lyst til at være – er det nødvendigt at alle afsnit arbejder med strategien og finder nye veje til at skabe og fastholde værdi for patienten. Det kræver også mod, energi og styrke til at kigge på spild og på uhensigtsmæssige rutiner og udfordre faglige selvforståelser. Det løses gennem de rigtige narrativer- mens meget kan gå skævt med de forkerte narrativer og fortolkninger

Partnere

Rigshospitalet, Værdi og Sammenhæng

Fakta

Værdi for Patienten er en ny strategi for Rigshospitalet – og også navnet på en helt ny enhed, som har til opgave at understøtte Rigshospitalets direktion og kliniske afdelinger med den strategiske dagsorden. Opgaven er at sætte skub i en kulturforandring mod et mere bæredygtigt sundhedsvæsen. På alle niveauer er der opgaver, tilbud og fremgangsmåder, der skal ophøre , omlægges eller automatiseres – for sikre mest værdi for patienten. Nogle kalder det “afviklingsdagsordenen.”

Output

Det kan være en udfordring at gøre strategien attraktiv og meningsfuld, hvis den fortolkes i en meget negativ besparelsesdagsorden.

For at øge nysgerrighed, kreativitet og motivation, ønskes en anden nøglefortælling, andre ord og en anden overskrift.

Opgaven præsenteres på Fremtidsdagene på Rigshospitalet, der finder sted den 23 og 24 maj. Gerne som et ”speakers corner”, hvor konklusionerne kan lægge op til yderligere debat.