Professionel dialog om implementering

Lægemiddelenheden – Implementering understøtter implementering af anbefalinger fra Medicinrådet på hospitalerne.
Vi ønsker inputs til at optimere den skriftlige kommunikation mellem de Sundhedsfaglige Råd (SFR) og Implementering. Dialogen er vigtigt for at optimere lægemiddelforbruget. Udfordringen er at kunne give en kort, præcis og detaljeret besked, som kan føre til en adfærdsændring hos modtager (SFR).
Vi har en standardtekst i en skabelon, som vi gerne vil have kvalificeret/optimeret vha. retorik.

Anbefalingerne skal efterleves, så det er vigtigt, at kommunikationen er helt skarp. Klar tale.

Partnere

Lægemiddelenheden – Implementering,

Region Hovedstadens Apotek

Kontakt

Mette-Pernille Donsmark

Specialist i Implementering og Data

Fakta

Afdelingen understøtter implementering af anbefalinger fra Medicinrådet i klinikken.

Output

Overlevering af løsning kan ske i form af:

  • Rapport
  • Præsentation af løsning
  • Analyse
  • Prototype