PLATE graft i Laboratory of Tissue Engineering

Metoden vi har udviklet til vævsekspansion er under udvikling som et kommercielt produkt. Vi mangler derfor hjælp inden for udvikling af value propositions, markedsanalyser og pris-ning af vores kommende produkt.

Arbejdet skal udvikles for at kunne kommunikere vores produkt til omverdenen under fondsansøgninger eller til samarbejdspartnere/kommende brugere af metoden.

Vi har ikke den nødvendige baggrund til at foretage ovenstående. Den værdi det kan give er en tydelig business case til præsentation til omverdenen, både investorer (fonde), brugere og samarbejdspartnere. Dette vil lette vores kommunikation med de nævnte.

Vi kan tilbyde et tæt samarbejde hvor vi præcisere vores behov, gennemlæser arbejdet og kommenterer. Yderligere er de studerende velkomne til at deltage i præsentationer vi giver og yderligere se hvorledes produktet virker ved en demonstration eller lignende.

Vi er åbne over for mange typer af samarbejder og outputs, dette kan diskuteres ved et indledende møde hvor vi kan forventningsafstemme arbejdsmængden og det produkt der bliver leveret. De studerende/kurset må evaluere om omfanget kan understøtte en større opgave eller flere studerendes besøg.

Partnere

Rigshospitalet

Laboratory of Tissue Engineering

Kontakt

Magdalena Fossum

Anastasia Buch Kjeldgaard

Fakta

Metoden vi har udviklet til vævsekspansion er under udvikling som et kommercielt produkt. Vi mangler derfor hjælp inden for udvikling af value propositions, markedsanalyser og pris-ning af vores kommende produkt.

Output

Overlevering af løsning kan ske i form af:

  • Idékatalog
  • Rapport
  • Analyse
  • Forretningsmodel