Patientterminaler, hvordan kan de aktivt inddrages i det kliniske arbejde på hospitalet?

Nyt Bispebjerg Hospital er et såkaldt kvalitetsfondsbyggeri – se fx godtsygehusbyggeri.dk for yderligere – dermed følger en del mål og styringer for rammer og vilkår som disse byggerier er underlagt.

Det overordnede mål for disse byggerier er bedre og mere sammenhængende patientforløb, øget patientsikkerhed, effektivisering og højere kvalitet.

I denne sammenhæng har det helt konkret ført til et krav om enestuer og at mest muligt af det kliniske arbejde omkring patienten (fx dokumentation) skal foregå på enestuen sammen med patienten.

For at imødegå disse forandringer rammerne for det kliniske arbejde, så har man på Bispebjerg oprettet for skellige spor, der skal analysere og forstå hvorledes vi bedst håndterer disse udfordringer til gavn for patient og personale. Et af disse spor er sengesporet, der netop skal klargøre hospitalet specifikt til arbejdet omkring de nye enestuer.

Under sengesporet er der etableret fem arbejdsgrupper, 1) mobilisering og aktivering af ptt., 2) pårørende information, 3) organisering af de kliniske arbejdsgange, 4) forsyning og affald på sengeafsnit og 5) dokumentation på stuen. Der tænkes at tilbydes to cases i forhold til brugen af patientterminalen og som vil referere til en arbejdsgruppe

Udfordringen

Patientterminaler er en tablet, som hospitalet kan stille til rådighed for patienten under indlæggelse.

Hvorledes vil en patientterminal kunne inddrages i det kliniske arbejde med patienten?

  • Korte samtaler med sundhedspersonale, der måske er helt ned i den anden ende af afsnittet
  • PRO (Patient Rapporterede Oplysninger)
  • Registreringer af fx mad og væske indtag
  • Smartere alarmering/kald via terminalen – lige nu kun alarm og ikke, at man kun har brug for lidt hjælp til fx at sætte sig op i sengen

 

Samarbejdet med jeres kursister
Overlevering af de studerendes løsningforslag og formen heraf aftales med case-holder og CHIs innovationskonsulenter. 

Partnere

Center for It, Medico og Telefoni (CIMT)

og

Bispebjerg Hospital

Region Hovedstaden

Fakta

Patientterminaler er en tablet, som hospitalet kan stille til rådighed for patienten under indlæggelse.

Hvorledes vil en patientterminal kunne inddrages i det kliniske arbejde med patienten?

Output

Overlevering af de studerendes løsningforslag og formen heraf aftales med case-holder og CHIs innovationskonsulenter.