Patientinformation – forklar det med animation

Animationsfilm skal gøre det lettere at være patient til ambulante procedurer i lokal bedøvelse

Patienter med åreforkalkning i benene lider ofte af krampende lægsmerter ved gang, som i høj grad nedsætter livskvalitet, social isolation, risiko for hospitalsindlæggelse og benamputation. I nogle tilfælde kan en forsnævring eller tillukning af en pulsåre behandles med røntgenundersøgelser (agrafi) og ballonudvidelse (PTA). Langt de fleste ballonbehandlinger af forsnævring foregår med en vågen patient i lokalbedøvelse via et stik i lysken, hvorefter et tyndt plastikrør i pulsåren indføres og indsprøjter kontraststof. Proceduren forudsætter at patienten kan ligge stille i lang tid.

Denne procedure kan på skrift lyde ubehagelig og mange patienter kan risikere at blive nervøse. Derudover ses teksttung materiale (hjemmeside og pjecer) ofte som uoverskueligt for denne patientgruppe. Vi ønsker at udvikle en animationsfilm, der giver patienten et indblik i, hvordan det hele foregår. Patienterne får syn for sagen i en visualiseret version af virkeligheden – fortalt på en måde, der er let at forstå, let at huske og let at forholde sig til – uden at opleve angst. En animationsfilm, der pædagogisk forklarer patientens forberedelse og indsigt i proceduren.

Vi håber på sigt, at projektets resultater kan bidrage til at udvikle en model for brugen af animationsfilm i patientinformation på alle de karkirurgiske behandlinger. Dermed kan vi give vores patienter bedre mulighed for at træffe gode og oplyste beslutninger til fordel for eget helbred.

Bidrag til større lighed i sundhedsvæsenet

Der foretages røntgenundersøgelse og ballonbehandling af pulsårer på Rigshospitalet og Gentofte Hospital, samlet set med ca. 2000 behandlinger om året.

Dette er et vigtigt projekt, fordi mange karkirurgiske patienter ofte har svært ved at tygge sig igennem den skriftlige information, der er nødvendig for dem i forbindelse med forløbet. Så filmene skal hjælpe patienterne lettere igennem mængden af information, så de møder afklarede og forberedte op til deres behandling på afdelingen.

Vores langsigtede mål med projektet er at bidrage til en større lighed i sundhedsvæsenet. Vi har en formodning om, at animationsfilm vil hjælpe denne patientgruppe med at forstå informationen om deres sygdom og behandling og dermed få bedre udbytte af behandlingen både før, under og efter.

Se skriftligt informationsmateriale udarbejdet til patienter

Partnere

Afdeling for Karkirurgi

Rigshospitalet

Fakta

Patienterne møder tidligt om morgenen og behandles ambulant med udskrivelse samme dag. Det kræver at patienten er velinformeret og forberedt på, hvad der skal ske. Informationen er forgået ved et tidligere ambulant besøg, hvor alle detaljer ikke gennemgås.