Pathfinding på et psykiatrisk hospital

Kuratorholdet tilknyttet National Center for Mental Sundhed arbejder henimod åbningen af platformen ‘Ømme Knapper’, et udstillings- og samlingssted for samtidskunst og omsorgsaktivisme, der taler fra sårbarhedens sted.

‘Ømme knapper’ præsenterer en udstillingsrække bestående af udstillinger af samtidskunstnere, der på forskellig vis bearbejder sårbarheds-, sygdoms- og omsorgstematikker. Undervejs vil udstillingerne facilitere performances, workshops, læse- og samtalegrupper, panelsamtaler og symposier med fokus på tværsnit og knudepunkter mellem psykisk sygdom, kunst og politik.

Udstillingsaktiviteterne fungerer som åbninger af hospitalsrummene, der inviterer til samtale, hvile og refleksion. ‘Ømme Knapper’ er åben for offentligheden, men anser hospitalets daglige brugere, personale og pårørende som sit primære publikum. Dette betyder, at NCKMS med udstillingsstedet er investeret i at skabe trygge, omsorgsfulde rum for psykiatribrugere, og aktivt arbejder med spørgsmål om at sikre adgang for mennesker med neurodiversitet, psykiske lidelser og traumer.

Nationalt Center for Kunst og Mental Sundhed er grundlagt ud fra en voksende konsensus indenfor sundhedssystemet om, at medicin alene ikke altid kan behandle eller kurere psykisk sygdom. NCKMS er et multikunstnerisk og forskningsbaseret center lokaliseret i Psykisk Center Amagers lokaler i den gamle Sct. Elisabeth stiftelse, og består af et tværfagligt hold af kunstnere og sundhedsfagligt personale, forskere fra humaniora og psykiatrien og mennesker med levet erfaring med psykiatrien. Den organisatoriske struktur er horisontal og holdbaseret og lægger vægt på principper som deling af viden og magt som et supplement til samfundsmæssige principper om effektivisering, optimering og konkurrence. Alle aktiviteter er centreret omkring værdier som venlighed, samarbejde og gensidig refleksion.

Udfordring

Projektarbejdets mål skal være at udvikle designløsninger for ‘omsorgsfuld wayfinding’ gennem et psykiatrisk hospital, helt konkret til lokalerne Nationalt Center for Kunst og Mental Sundhed på 2. sal, og udstillingsrummene ‘Ømme Knapper’ på loftet af bygningen. Det er et meget kringlet forløb op til udstillingslokalerne, hvor der skal bruges en elevator, som ligger i et af de andre afsnit på hospitalet. Der er altså brug for nogle særlige designgreb for wayfinding, hvor omsorg og sensibilitet for husets brugere er i fokus.

I arbejdet med NCKMS og ‘Ømme Knapper’ arbejdes der med begreberne værksskab og gæstfrihed – et kunstpublikum skal fæle sig velkommen og skal let kunne tilgå udstillingerne, men uden at forstyrre brugere af hospitalet.

At have hus i en psykiatrisk hospital er en udfordring på mange måder. NCKMS ligger på 2. sal på et gammelt sengeafsnit til venstre i Psykisk Center Amagers lokaler i den gamle Sct. Elisabeth stiftelse. Psykiatribrugere, pårørende og sundhedspersonale har deres daglige gang her i bygningen. Det kræver en særlig opmærksomhed, sensibilitet og omsorg at lave aktiviteter – såsom udstillinger og events i huset, hvor der både kommer brugere og måske besøgende fra en kunstscene.

Det kan være svært at finde vej gennem hospitalets labyrintiske gange (i særdeleshed på til udstillingslokalerne på loftet), så hvad gør man med skiltning eller anden form for wayfinding et sted, hvor der både er brug for en tydelig synlighed, men også rummer en omsorg og sensibilitet for husets sårbare, sensitive brugere? Med andre ord; hvor wayfinding ikke må blive for invasivt. Derudover er hospitalets forhal og hovedtrappe udsmykket med freskomalerier af Jais Nielsen fra 1928-35, som er fredet, hvilket betyder at der er meget strenge regler for, hvad der må hænges op eller blive implementeret i bygningen.

Det er vigtigt for caseholder at finde frem til en måde, hvorpå besøgende kan guides igennem huset og frem til aktiviteterne på en måde, hvor alle både føler sig velkomne, og hvor man også fra begyndelsen af forløbet bliver opmærksom på, at man befinder sig et sted, der kræver ro, omsorg og sensibilitet. Det ville også være fantastisk, hvis der kunne udvikles designgreb, som kunne bruges af hele hospitalet. Dette ligger dog åbent for i opgaven

Se hvad andre studerende har udviklet

Partnere

Nationalt Center for Kunst og Mental Sundhed

Fakta

Kuratorholdet tilknyttet National Center for Mental Sundhed arbejder henimod åbningen af platformen ‘Ømme Knapper’, et udstillings- og samlingssted for samtidskunst og omsorgsaktivisme, der taler fra sårbarhedens sted.

Output

Det er vigtigt for caseholder at finde frem til en måde, hvorpå besøgende kan guides igennem huset og frem til aktiviteterne på en måde, hvor alle både føler sig velkomne, og hvor man også fra begyndelsen af forløbet bliver opmærksom på, at man befinder sig et sted, der kræver ro, omsorg og sensibilitet.