Photo af Hal Gatewood, Unsplash

Oxycodon

Patientforløb er en del af Amager Hvidovre Hospitals administration og varetager bl.a. opgaver i relation til tværsektorielle patientforløb.

Lægemidlet OxyContin har spillet en central rolle i opioidepidemien i USA, hvor mange tusind mennesker er døde.

Præparatet, oxycodon, som er indholdet i OxyContin, anvendes fortsat som smertestillende medicin i bl.a. Danmark, selv om der findes alternativer. Nogle gange anvendes oxycodon, fordi der er helbredsforhold hos patienten, som taler for dette valg og mod alternativer.

Der er meldinger fra rusmiddelbehandlingerne, at de møder flere og flere patienter, som er blevet afhængige af oxycodon, som de har fået på det illegale marked.

Det ser ud til, at der er farmakologiske forhold som understøtter, at virkningen af oxycodon kan opleves som attraktivt og dermed bane vejen for udvikling af komplikationer på længere sigt.

Undersøgelser fra lande tæt på os viser, at oxycodon ses med tiltagende hyppighed i overdosisdødsfald.

Praktiserende læger og smerteklinikker møder patienter, som er blevet afhængige af ordineret oxycodon og har meget svært ved at trappe ud af behandlingen.

Pressen skriver af og til om oxycodon bl.a. personlige beretninger fra patienter, som er blevet afhængige, men også om bekymringer fra ansatte i forskellige dele af rusmiddelbehandlingen.

Fra politisk side er der også med mellemrum opmærksomhed på anvendelsen og udbredelsen af oxycodon.

I underholdningsbranchen finder vi serien Dopesick, som omhandler netop OxyContin i USA og ikke mindst markedsføringen og de økonomiske interesser hos producenten Perdue Pharma.

Der er således tale om et medicinsk præparat, som kan ses på fra mange forskellige vinkler. Derudover er der det gennemgående spørgsmål, som vi endnu ikke har svaret på – skal vi være bekymrede?  Og er der særlige forhold vi skal tage højde for i forhold til oxycodon?

Udfordringen

Casens formål er ud fra en socialfarmaceutisk vinkel at beskrive de forskellige perspektiver på oxycodon og derved opnå indblik i kompleksiteten omkring afhængighedsskabende lægemidler, som rækker ud over den klassisk farmakologiske forståelsesramme.

Hvad er der med oxycodon? Er der grund til bekymring eller er der styr på det? Hvilke perspektiver er relevante, hvis vi skal kunne svare på det spørgsmål? Er der oplysninger vi mangler? Hvis der er grund til bekymring, kan I så pege på nogle tiltag?

I opgaven vil det være muligt at inddrage f.eks. videnskabelige studier, patientberetninger, interviews med læger, data over forbrug og vejledninger for behandling.

Kort om oxycodon

  • Oxycodon er et opioid som anvendes i behandling af smerter
  • Der findes alternativer til oxycodon
  • Både regionen og almen praksis udskriver færre opioider generelt end for 5 år siden, men andelen af oxycodon er steget
  • Rusmiddelcentrene møder mennesker, som er blevet afhængige af oxycodon fra det illegale marked
  • I USA har oxycodon spillet en rolle i opioid-epidemien
  • Den danske presse har tilbagevendende fokus på oxycodon

Materiale

Partnere

Amager Hvidovre Hospital

Patientforløb

Fakta

Casens formål er ud fra en socialfarmaceutisk vinkel at beskrive de forskellige perspektiver på oxycodon og derved opnå indblik i kompleksiteten omkring afhængighedsskabende lægemidler, som rækker ud over den klassisk farmakologiske forståelsesramme.

Output

Overlevering af casen kan ske på følgende måder:

  • Rapport
  • Analyse
  • Idékatalog