Overblik over plejetyngde og kompleksitet i fordeling af medarbejdere

Den case er stillet af Bornholms Hospital, Sengeafsnit 1. Casen er også tilgængelig i forbindelse med Bacheloropgave eller speciale. 

Afsnittet varetager pleje og behandling af flere meget brede patientgrupper, herunder kirurgiske patienter, neurologiske patienter, medicinske børn, kirurgiske børn og fødende. Medarbejderne er ansat i afsnittet, men primært tilknyttet nogle grupper af patienter indenfor et speciale. Det forventes dog, at medarbejderne kan flyttes mellem grupperne afhængigt af dagens fremmøde og dagens indlagte patienter.

Udfordringen

Afsnittets udfordring består i:

  • Manglende forståelse for beskrivelsen af plejetyngde og kompleksitet imellem specialerne
  • Manglende forståelse for vurderingen af plejetyngde og kompleksitet imellem specialerne
  • Manglende kongruens imellem vurderingen af plejetyngde og kompleksitet i forhold til medarbejdernes kompetencer

Disse forhold skaber en følelse af uretfærdighed mellem medarbejderne og en afhængighed af en leder til at fordele ressourcer. I udarbejdelsen af et løsningsforslag skal der lægges vægt på:

  • Medarbejderes trivsel
  • Smidig og konfliktløs start på vagt
  • De rigtige kompetencer til de rigtige patienter
  • Uafhængighed af tilstedeværelse af leder

Litteratur og viden

  • Der er en basisviden i afsnittet om Fagligt Begrundet Arbejdsdeling (materiale kan findes). Der er en Funktionsevnevurdering i SundhedsPlatformen og der er en kompetencefunktion i det kommende vagtplanssystem, OPTIMA.

Partnere

Bornholms Hospital

Sengeafsnit 1

Fakta

Medarbejderne er ansat i afsnittet, men primært tilknyttet nogle grupper af patienter indenfor et speciale. Det forventes dog, at medarbejderne kan flyttes mellem grupperne afhængigt af dagens fremmøde og dagens indlagte patienter.

Output

Overlevering af løsningforslag kan ske i form af:

  • Mundtlig præsentation af løsning
  • Analyse