Optimering af de fysiske rammer i forhold til ressourcer

Denne case er stillet af Abdonimalcenter K, i Bispebjerg Hospital. ​Medicinsk Sengeafsnit K3 varetager pleje og behandling af patienter med mave-, tarm- og leversygdomme.

Casens problemstilling beskrives i følgende to punkter:

1) Hvordan kan en sygeplejerske overvåge 2 semiintensive patienter, som “plejer’ at ligge på én og samme stue, men som nu skal være på hver sin stue (hver sit rum)? Herunder skal der tages de etiske og moralske “spilleregler” i brug.

2) Hvordan kan man overvåge en sengeflygtig og seponerende patient, når personalet ikke er på stuen?

Denne problemstilling er en bekymring der er opstået, da centret flytter afdeling. På den fremtidige afdeling vil der kun være enestuer til patienterne.

Case-holder vil under de studerendes arbejde med casen kunne tilbyde besøg i hospitalets fysiske rammer, så jeres kursister bedst muligt kan kvalificere deres løsningsforslag. Desuden er der mulighed for løbende kontakt mellem case-holder og de studerende under jeres kursusforløb.

Overlevering af de studerendes løsningsforslag aftales med case-holder, og kan eksempelvis ske i form af idekatalog, rapporter eller mundtlige præsentationer.

Partnere

Abdominalcenter K, Bispebjerg Hospital

Bispebjerg Bakke 23 – Indgang 7 A, 3.sal V.

2400 København NV

Fakta

Casens problemstilling beskrives i følgende to punkter:

1) Hvordan kan en sygeplejerske overvåge 2 semiintensive patienter, som “plejer’ at ligge på én og samme stue, men som nu skal være på hver sin stue (hver sit rum)? Herunder skal der tages de etiske og moralske “spilleregler” i brug.

2) Hvordan kan man overvåge en sengeflygtig og seponerende patient, når personalet ikke er på stuen?

Output

Overlevering af de studerendes løsningsforslag aftales med case-holder, og kan eksempelvis ske i form af idekatalog, rapporter, eller mundtlige præsentationer.