Optimal brug af patientterminaler

Bornholms Hospital er akuthospital i Region Hovedstaden for indbyggerne i Bornholms Regionskommune og på Ertholmene, samt for ca. 600.000 turister, som hvert år besøger øerne.

På hospitalets 90 sengepladser er der etableret Patientterminaler som erstatning for et TV. På Patientterminalen som er en stor tablet, kan patienter underholder sig med bl.a. tv, radio, streaming, spil og internet. Men Patientterminaler benyttes også i højere grad i de kliniske relationer som differentieret patientkald, instruktions videoer, informationer til indlagte m.m.

Med en konstant udvikling af anvendelsesformål på patientterminaler, er der et stigende behov for at understøtte patienternes brug af teknologien – hvordan kan vi lave en god nudging til optimal udnyttelse af de forskellige løsninger.

Hvis vi med en ny funktion som ”differentieret patientkald” forventer at løsningen skal frigive tid til klinikerne, kræver det også at patienterne benytter denne funktion på patientterminalerne og ikke kun den ”gamle” træksnor.

Vi har derfor brug for hjælp til at patienterne via en ikke ressourcekrævende metode for klinikerne, bliver introduceret til løsningen og anvendelsen.

Da vi er pilot for resten af RegionH vil løsningen kunne udbredes til alle de andre hospitaler i Regionen som også opsætter Patientterminaler på sengestuer.

Partnere

Bornholms Hospital

Fakta

Med en konstant udvikling af anvendelsesformål på patientterminaler, er der et stigende behov for at understøtte patienternes brug af teknologien – hvordan kan vi lave en god nudging til optimal udnyttelse af de forskellige løsninger.

Output

Overlevering af løsning kan ske i form af:

  • Præsentation af løsning
  • Analyse
  • Idékatalog
  • Prototype