Opsøgende sundhedspraksis til krigs veteraner

Sundhed i Front (SIF) er en opsøgende sundhedsindsats til socialt udsatte krigs veteraner i Østdanmark. SIF er forankret i SundhedsTeam, en opsøgende sundhedsindsats for hjemløse i København, og er som sådan baseret på de samme arbejdsmetoder. Den primære opgave i SIF er at tilbyde en sundhedsfaglig ydelse til de veteraner som har brug for hjælp til somatiske, psykiske og misbrugsrelaterede helbredsproblemer – veteraner som ikke selv formår at opsøge hjælpen. Arbejdet sker i tæt samarbejde med forsvarets socialfaglige medarbejdere, og tilbydes der hvor veteranerne opholder sig.

SIF er et tre-årigt projekt som udløber i slutningen af 2024. Projektet er finansieret af 3 forskellige instanser – Forsvaret, Københavns Kommune og Soldaterlegatet (fondsmidler). Vi er nu halvvejs i projektet og har brug for nogle bud på hvordan vi bedst muligt kan kommunikere projektet visuelt, både til stakeholders og til veteraner. Vi har brug for en visuel kommunikation som klart beskriver hvad projektet konkret handler om – dels som en løftestang til forlængelse af midler efter projektet ophører, men også for at gøre det genkendeligt på den anden side af Storebælt og dermed en eventuel udvidelse af projektet til den øvrige del af Danmark.

Vi indsamler løbende data som skal indgå i en afsluttende rapport, og dermed bidrage til ny viden omkring helbredstilstanden blandt socialt udsatte veteraner. Vi kan allerede nu se at det er et projekt det i vores optik giver god mening af forlænge/fastforankre. Såfremt det skal blive en realitet, skal vi i starten af 2024 gøre opmærksom på at der skal afsættes midler i Københavns kommune, hos Forsvaret og evt søges fondsmidler. Vi har brug for et input til hvordan vi bedst muligt formidler hvad det er projektet kan, og hvorfor det giver mening at forlænge det. Vi forestiller os at visuel kommunikation er et vigtigt element i denne formidling.

Partnere

Sundhed i Front (SIF),

SundhedsTeam, Københavns Kommune

Fakta

Sundhed i Front (SIF) er en opsøgende sundhedsindsats til socialt udsatte krigs veteraner i Østdanmark. SIF er forankret i SundhedsTeam, en opsøgende sundhedsindsats for hjemløse i København, og er som sådan baseret på de samme arbejdsmetoder.

Output

Vi har brug for en visuel kommunikation som klart beskriver hvad projektet konkret handler om – dels som en løftestang til forlængelse af midler efter projektet ophører, men også for at gøre det genkendeligt på den anden side af Storebælt og dermed en eventuel udvidelse af projektet til den øvrige del af Danmark.