Opsøgende sundhedsindsats til soldaterveteraner – ’Sundhed i front’

SundhedsTeam er et opsøgende team af læger og sygeplejersker som leverer sundhedsydelser borgere som til en lang række sundheds- og sociale tilbud indenfor hjemløseområdet i Københavns Kommune men især til enkeltborgere som ikke har ordinær kontakt til sundhedsvæsenet. Teamet fungerer som en almen praksis med eget ydernummer.

Veteranerne kan have mange komplekse problemstillinger, præcist som andre patienter, men deres stærke identitet og stolthed kan være en udfordring for Sundhedsteamet i hensyn til at finde den rette tilgang og kommunikation. De har ofte brug for samme ’håndholdte’ indsats, men Sundhedsteamet har brug for en anden tilgang for at skabe den rette relation.

Opsøgende indsats til soldaterveteraner er et 3-årigt projekt, der er iværksat i et samarbejde mellem Forsvaret, Soldaterlegatet og Københavns Kommune. Indsatsen dækker hele Sjælland i et tæt samarbejde med aktører fra veterancentret.

Selve indsatsen er forankret i SundhedsTeam, Københavns Kommune og den opsøgende funktion som tager udgangspunkt i SundhedsTeams arbejdsmetoder, udføres dels af en fuldtidsansat projektsygeplejerske, og dels via lægetimer fra SundhedsTeam.

SundhedsTeam har i 17 år arbejdet med socialt udsatte som ofte har meget komplekse problemstillinger. Mange har haft en problematisk opvækst, har et misbrug og kun få har haft en fast tilknytning til arbejdsmarkedet – og generelt en ringe tilknytning til ’normalsamfundet’ i det hele taget.

Rapporten som ligger til grund for ’Sundhed i front’ har Sundhedsteamet kaldt ’Opsøgende sundhedsindsats til svært marginaliserede veteraner’, og i daglig tale er veteranerne blevet benævnt ’socialt udsatte’ og på nogle punkter ligestillet dem med de patienter som ellers ses i SundhedsTeam.

Sundhedsteamet er klar over at veteranerne ikke ser sig selv som socialt udsatte, men tværtimod ofte har en høj grad af identitet i det at være soldat og veteran. De har et stærkt sammenhold, en slags ’korpsånd’, og udfordring er, at Sundhedsteamet i mange år har arbejdet med en bestemt målgruppe, og har oplevet at det er nødvendigt at have et andet sprog og en anden tilgang til veterangruppen end til Sundhedsteamets øvrige patienter.

Rammerne for Samarbejdet med de studerende

Ved kurset begyndelse stiller case-holder op til præsentation af udfordringen. Efter aftale med case-holder, kan de studerende få lov at besøge praksis i form af feltarbejde, så de bedre kan kvalificere deres løsningsforslag. Overlevering af de studerendes løsningsforslag, samt præsentationsformen, aftales med case-holder.

Partnere

SundhedsTeam, Sundhed i Front

Fakta

Opsøgende indsats til soldaterveteraner er et 3-årigt projekt, der er iværksat i et samarbejde mellem Forsvaret, Soldaterlegatet og Københavns Kommune. Indsatsen dækker hele Sjælland i et tæt samarbejde med aktører fra veterancentret.

Output

Veteranerne kan have mange komplekse problemstillinger, præcist som andre patienter, men deres stærke identitet og stolthed kan være en udfordring for Sundhedsteamet i hensyn til at finde den rette tilgang og kommunikation. De har ofte brug for samme ’håndholdte’ indsats, men Sundhedsteamet har brug for en anden tilgang for at skabe den rette relation.