Nyt Hospital Bispebjerg: 3 problemstillinger

Byggeriet af Nyt Hospital Bispebjerg består af flere forskellige delprojekter – både nybyggerier og renoveringsprojekter. Byggeriet blev skudt i gang i efteråret 2014, og  de enkelte delprojekter bliver bygget og løbende taget i brug frem mod 2025, hvor Nyt Hospital Bispebjerg står færdigt. Byggeriet af Nyt Hospital Bispebjerg rejser en række nye problemstillinger. De følgende punkter repræsenterer tre separate cases stillet af ​​Byggeorganisationen for Nyt Hospital Bispebjerg:

1) Foyerloopet som bygningens mellemrum

Foyerområdet i det kommende Nyt Hospital Bispebjerg ”ejes” ikke af nogen afdelinger, men fungerer som mellemrummet, overgangen eller pausen mellem hospitalets andre funktioner. Hvordan konfigurerer man teknologisk og bygningsmæssigt dette mellemrum, så det kan bruges på tværs af de mange forskellige interessenter og deres mange forskelligartede behov – samtidig med at man sikrer, at det fremstår som en æstetisk helhed.

Tovholder / Ejer: Center for ejendomme – Nyt hospital Bispebjerg

Ressourcepersoner/kontaktpersoner Arkitekt Paola Lodi + projektleder for brugerinddragelse Hilde Schroll Jespersen

2) Hospitalets ankomst og exitzone som overgangszone

Hvad er vigtigt for patienter, når de ankommer til hospitalet? Hvilke behov har de, når de bliver udskrevet og siger farvel til hospitalet?  På Nyt Hospital Bispebjerg arbejdes der med en ankomst – og en exitzone, som skal understøtte et godt flow ind i og ud af hospitalet. Det er to zoner, som er præget af stor diversitet i behov – og med samspil mellem flere sektorer. Derfor søger vi bud på, hvordan man teknologisk og bygningsmæssigt bedst understøtter de forskellige brugergrupper og deres behov.

Tovholder / Ejer: Center for ejendomme – Nyt hospital Bispebjerg

Ressourcepersoner/kontaktpersoner Arkitekt Paola Lodi + projektleder for brugerinddragelse Hilde Schroll Jespersen

3) Standardisering som løftestang for fleksibilitet

Hvordan kan en standard sengestue konfigureres, så den imødekommer de mange forskellige behov der er fra speciale til speciale – og fra bruger til bruger. Og hvordan kan gangareal og andre fællesområder støtte op om brugen af stuen, så man udnytter pladsen på en afdeling mere end 100 %.

Tovholder / Ejer: Center for ejendomme – Nyt hospital Bispebjerg

Ressourcepersoner/kontaktpersoner Arkitekt Paola Lodi + projektleder for brugerinddragelse Hilde Schroll Jespersen

Samarbejdet med jeres kursister

Overlevering af de studerendes løsningforslag og formen heraf aftales med case-holder og CHIs innovationskonsulenter. 

 

Partnere

Projektgruppen

​​Byggeorganisationen for
Nyt Hospital Bispebjerg

Fakta

Byggeriet af Nyt Hospital Bispebjerg består af flere forskellige delprojekter – både nybyggerier og renoveringsprojekter. Byggeriet blev skudt i gang i efteråret 2014, og  de enkelte delprojekter bliver bygget og løbende taget i brug frem mod 2025, hvor Nyt Hospital Bispebjerg står færdigt. Byggeriet af Nyt Hospital Bispebjerg rejser en række nye problemstillinger.

Output

Overlevering af de studerendes løsningforslag og formen heraf aftales med case-holder og CHIs innovationskonsulenter.

Partnere

Projektgruppen

​​Byggeorganisationen for
Nyt Hospital Bispebjerg

Fakta

Byggeriet af Nyt Hospital Bispebjerg består af flere forskellige delprojekter – både nybyggerier og renoveringsprojekter. Byggeriet blev skudt i gang i efteråret 2014, og  de enkelte delprojekter bliver bygget og løbende taget i brug frem mod 2025, hvor Nyt Hospital Bispebjerg står færdigt. Byggeriet af Nyt Hospital Bispebjerg rejser en række nye problemstillinger.

Output

Overlevering af de studerendes løsningforslag og formen heraf aftales med case-holder og CHIs innovationskonsulenter.

Nyt Hospital Bispebjerg: 3 problemstillinger

Byggeriet af Nyt Hospital Bispebjerg består af flere forskellige delprojekter – både nybyggerier og renoveringsprojekter. Byggeriet blev skudt i gang i efteråret 2014, og  de enkelte delprojekter bliver bygget og løbende taget i brug frem mod 2025, hvor Nyt Hospital Bispebjerg står færdigt. Byggeriet af Nyt Hospital Bispebjerg rejser en række nye problemstillinger. De følgende punkter repræsenterer tre separate cases stillet af ​​Byggeorganisationen for Nyt Hospital Bispebjerg:

1) Foyerloopet som bygningens mellemrum

Foyerområdet i det kommende Nyt Hospital Bispebjerg ”ejes” ikke af nogen afdelinger, men fungerer som mellemrummet, overgangen eller pausen mellem hospitalets andre funktioner. Hvordan konfigurerer man teknologisk og bygningsmæssigt dette mellemrum, så det kan bruges på tværs af de mange forskellige interessenter og deres mange forskelligartede behov – samtidig med at man sikrer, at det fremstår som en æstetisk helhed.

Tovholder / Ejer: Center for ejendomme – Nyt hospital Bispebjerg

Ressourcepersoner/kontaktpersoner Arkitekt Paola Lodi + projektleder for brugerinddragelse Hilde Schroll Jespersen

2) Hospitalets ankomst og exitzone som overgangszone

Hvad er vigtigt for patienter, når de ankommer til hospitalet? Hvilke behov har de, når de bliver udskrevet og siger farvel til hospitalet?  På Nyt Hospital Bispebjerg arbejdes der med en ankomst – og en exitzone, som skal understøtte et godt flow ind i og ud af hospitalet. Det er to zoner, som er præget af stor diversitet i behov – og med samspil mellem flere sektorer. Derfor søger vi bud på, hvordan man teknologisk og bygningsmæssigt bedst understøtter de forskellige brugergrupper og deres behov.

Tovholder / Ejer: Center for ejendomme – Nyt hospital Bispebjerg

Ressourcepersoner/kontaktpersoner Arkitekt Paola Lodi + projektleder for brugerinddragelse Hilde Schroll Jespersen

3) Standardisering som løftestang for fleksibilitet

Hvordan kan en standard sengestue konfigureres, så den imødekommer de mange forskellige behov der er fra speciale til speciale – og fra bruger til bruger. Og hvordan kan gangareal og andre fællesområder støtte op om brugen af stuen, så man udnytter pladsen på en afdeling mere end 100 %.

Tovholder / Ejer: Center for ejendomme – Nyt hospital Bispebjerg

Ressourcepersoner/kontaktpersoner Arkitekt Paola Lodi + projektleder for brugerinddragelse Hilde Schroll Jespersen

Samarbejdet med jeres kursister

Overlevering af de studerendes løsningforslag og formen heraf aftales med case-holder og CHIs innovationskonsulenter.