National implementering af model for naloxonprogrammer

SundhedsTeam / Red Liv er en landsdækkende implementering af overdosistræning for medarbejdere i kommunale misbrugsbehandlinger

I 2020-2021 har Red Liv fået til opgave af Sundhedsministeriet at gennemføre en national implementering af naloxonprogrammer. Midtvejs 2021 har Red Liv allerede opfyldt opgaven, som lød på at holde 50 kurser og uddanne 324 naloxontrænere på landsplan (personaler fra alle de kommunale og private rusmiddelcentre med substitutionsbehandling) og kommer til at overpræstere.

Dog er der store udfordringer i kommunerne ift. at få implementeret naloxonprogrammerne, og Red Liv søger derfor om forlængelse et halvt år med henblik på at understøtte implementeringsprocessen. Udfordringerne skyldes dels COVID-19, men det skyldes også andre faktorer, hvor opgaven f.eks. ikke bliver prioriteret højt nok i en travl hverdag.

Et af kravene fra Sundhedsministeriet er, at der skal etableres nogle interkommunale trænernetværker, hvor trænerne kan anvende hinanden til sparring og erfaringsudveksling. Tanken er, at kommunerne på den måde selv kan opretholde naloxonprogrammerne, når Red Liv stopper, ved at trænerne kan anvende hinanden til sparring og erfaringsudveksling.

De interkommunale trænernetværker vil altså have en stor rolle ift. implementering og fastholdelse af naloxonprogrammerne. Disse interkommunale netværker er endnu ikke etableret, og Red Liv har ikke fundet en holdbar løsning på udfordringen og ønsker idéer til, hvordan dette kan løses.

Udfordringen:
  •   Red Liv søger idéer til en kommunikationsplatform, hvor alle 324 trænere nemt kan sparre og erfaringsudveksle med hinanden samtidig med, at der skal være mulighed for, at de interkommunale netværker har et forum, hvor de kun kommunikerer med hinanden og ikke resten af gruppen.
  • Red Liv søger idéer til en generel kommunal implementeringsmodel af naloxonprogrammer, som enten passer til alle kommunerne uanset størrelse, eller som nemt kan blive tilpasset den enkelte kommune. Hvordan skal implementeringen forløbe trin for trin, så det bliver overkommeligt for trænere og ledelse.
Praktisk info:
  • Naloxon er modgiften ved opioidoverdoser, som kan gives via en næsespray.
  • Naloxonprogrammer er til stofbrugere og deres pårørende, som er i større risiko for at komme til at overvære en overdosis.
  • Naloxonprogrammerne indeholder træning i førstehjælp med naloxon ved overdoser og udlevering af et personligt naloxonkit med en naloxon næsespray.
  • I 2018 er det blevet et lovkrav, at alle kommuner med substitutionsbehandling skal have et naloxonprogram, hvor alle borgerne i behandling bliver tilbudt et kursus i førstehjælp med naloxon til behandling af opioidoverdoser.

Rammerne for Samarbejdet med de studerende
Der er indsamlet data på demografi og faggrupper på de uddannede medarbejdere. Der er kontaktoplysninger på de enkelte og indsamlet data 1-2 mdr efter kursus mhp. om det lokale arbejde er opstartet. Disse data kan stilles til rådighed for jeres kursister, under case-arbejdet.

Ved kurset begyndelse stiller case-holder op til præsentation af udfordringen. Efter aftale med case-holder, kan de studerende få lov at besøge praksis i form af feltarbejde, så de bedre kan kvalificere deres løsningsforslag. Overlevering af de studerendes design- og indretningsforslag samt præsentationsformen aftales med case-holder og CHIs innovationskonsulenter.

Partnere

Red Liv / SundhedsTeam

2 x trænerfølgegrupper

Fakta

I 2018 er det blevet et lovkrav, at alle kommuner med substitutionsbehandling skal have et naloxonprogram, hvor alle borgerne i behandling bliver tilbudt et kursus i førstehjælp med naloxon til behandling af opioidoverdoser.

Output

  •   Red Liv søger idéer til en kommunikationsplatform, hvor alle 324 trænere nemt kan sparre og erfaringsudveksle med hinanden samtidig med, at der skal være mulighed for, at de interkommunale netværker har et forum, hvor de kun kommunikerer med hinanden og ikke resten af gruppen
  • Red Liv søger idéer til en generel kommunal implementeringsmodel af naloxonprogrammer, som enten passer til alle kommunerne uanset størrelse, eller som nemt kan blive tilpasset den enkelte kommune. Hvordan skal implementeringen forløbe trin for trin, så det bliver overkommeligt for trænere og ledelse.