Når borgere falder i egne hjem

Når borger falder i sit hjem, går der forskellige arbejdsgange i gang. Hjemmeplejen/Sygeplejen Indre By/Østerbro er i gang et forbedringsarbejde ifm. fald, med henblik på kvalitetssikring i det borgernære arbejde samt, at medarbejderne er fagligt klædt på til at håndtere fald, optimere arbejdsmiljøet omkring fald.

Forflytning, løft og anden manuel håndtering af personer er arbejdsprocesser, der kan indebære risiko for helbredsskader både i form af akut overbelastning, bevægeapparatlidelser og nedslidning.
Ældres faldulykker er således et væsentligt folkesundhedsproblem, både menneskeligt og samfundsøkonomisk.

Der kan være mange årsager til at borger falder. Alkohol, demens, svimmelhed, ting på gulvet som dørtrin og mange andre årsager. Ved forflytning af borger ifm. med fald, er der desuden risiko for belastning og vrid i ryggen hos sundhedsfaglige hjælpere i hjemmet.

Der søges et løsningsforslag, der støtter medarbejders arbejdsmiljø omkring fald. Et konkret løsningsforslag kan f.eks. søge at behandle følgende problemstillinger:

  1. Kan udvikle et faldhjul, som vejleder en medarbejder igennem en proces/arbejdsgang omkring et fald
  2. Kan man udvikle en app som kan snakke med CURA (IBØs dokumentationssystem)
  3. Kan man udvikle nogle ”greb”, der giver medarbejderne handlemuligheder ifm. med borger falder

Partnere

Københavns Kommune

Hjemmepleje/Hjemmesygepleje

Fakta

Der kan være mange årsager til at borger falder. Alkohol, demens, svimmelhed, ting på gulvet som dørtrin og mange andre årsager. Ved forflytning af borger ifm. med fald, er der desuden risiko for belastning og vrid i ryggen hos sundhedsfaglige hjælpere i hjemmet. Der søges et løsningsforslag, der støtter medarbejders arbejdsmiljø omkring fald.

Output

Et konkret løsningsforslag kan f.eks. søge at behandle følgende problemstillinger:

  1. Kan man udvikle et faldhjul, som vejleder en medarbejder igennem en proces/arbejdsgang omkring et fald
  2. Kan man udvikle en app som kan snakke med CURA (IBØs dokumentationssystem)
  3. Kan man udvikle nogle ”greb”, der giver medarbejderne handlemuligheder ifm. med borger falder