Foto: Finn Rossen, Bornholms Hospital

Multifunktionelle fællesarealer på Bornholms Hospital

Den case er stillet af Bornholms Hospital, Sengeafsnit 1. Casen er også tilgængelig i forbindelse med Bacheloropgaver. 

Sengeafsnit 1 plejer og behandler patienter med kirurgiske problemstillinger, patienter med neurologiske sygdomme, børn med medicinske sygdomme og kirurgiske problemstillinger samt fødende kvinder.

Der mangler på nuværende tidspunkt multifunktionelle fællesarealer, der kan danne ramme om det mangefacetterede arbejde. Der er udarbejdet en tidslinje, som viser belastningsperioderne på rummene fordelt over døgnet. Desuden er der gjort et større stykke arbejde med afdækning af behov. Dette har ledt til udarbejdelsen af et forslag til indretning, hvor prisen desværre ikke kunne imødekommes af Bornholms Hospital. Projektet er derefter sat i stå.

Udfordringen

Blandt de funktioner afsnittets  forskellige rum danner ramme om er:

  • Voksne patienter som kommer til planlagt indlæggelse
  • Ambulante patienter til fødegangen (Voksne og børn)
  • Ambulante patienter til børneambulatoriet (Børn og deres forældre)
  • Spisestue for indlagte patienter (voksne og børn)
  • Opholdsstue for kirurgiske patienter
  • Opholdsstue for nye forældre
  • Legerum for børn

Partnere

Bornholms Hospital

Sengeafsnit 1

Fakta

Der mangler på nuværende tidspunkt multifunktionelle fællesarealer, der kan danne ramme om flere af afdelingens funktioner.

Der er udarbejdet en tidslinje, som viser belastningsperioderne på rummene fordelt over døgnet. Desuden er der gjort et større stykke arbejde med afdækning af behov. Dette har ledt til udarbejdelsen af et forslag til indretning, hvor prisen desværre ikke kunne imødekommes af Bornholms Hospital. Projektet er derefter sat i stå.

Output

Overlevering af løsningforslag kan ske i form af:

  • Mundtlig eller skriftlig præsentation af løsning
  • idékatalog