Mellem stuerne – indretning af buffetområde

Buffetområdet på Afdeling for Karkirurgi har en udfordring med at fungere dels som spisestue, opholdsrum og ankomstrum samtidig. Det er et af afdelingens mest trafikerede områder og fungerer som en forbindelsesvej mellem sengeafsnittene.

Da det ofte er første mødested for indlagte patienter og et område, hvor personale, patienter, pårørende og chauffører passerer igennem, skal buffetområdet imødekomme forskellige behov, personligheder og aktiviteter. Vi ønsker at indrette området, så det bl.a. signalerer hygge og ro under måltiderne og samtidig tager højde for de mange forskellige gøremål og behov. Vi ser et udviklingspotentiale i at tilskrive de fysiske rammer omkring buffetområdet større betydning for patienternes trivsel og helingsproces under indlæggelsen.

Buffetområdet anvendes dagligt til forskellige funktioner, og dette kan skabe uro og travlhed, især når indlagte patienter spiser deres måltider der. Denne mangfoldighed af funktioner kan kompromittere både trivsel, socialt samvær og den ernæringsmæssige tilstand.

Fysiske omgivelser påvirker trivsel, helbred og helingsprocesser, især inden for sundhedssektoren. På Afdeling for Karkirurgi er buffetområdet primært indrettet ud fra krav om arbejdsmiljø, hygiejne og brandsikkerhed, men der mangler måske fokus på de fysiske rammer omkring selve måltidet. Undersøgelser viser, at behagelige og rolige omgivelser under måltiderne øger spisetiden, indtaget af mad og den samlede oplevelse.

Dette kan have en positiv effekt på patienters ernæringstilstand og helingsproces. I sundhedsvæsenet er det en udfordring at sikre et stabilt ernæringsgrundlag, da op til 60% af indlagte patienter er i risiko for underernæring. Underernæring kan medføre øget medicinforbrug, infektionsrisiko, komplikationer, ekstra behandlingsomkostninger samt påvirke livskvalitet og øge risikoen for tidlig død (Hansen, G., 2019).

Se hvad andre studerende har udviklet

Partnere

Rigshospitalet

Fakta

Buffetområdet anvendes dagligt til forskellige funktioner, og dette kan skabe uro og travlhed, især når indlagte patienter spiser deres måltider der. Denne mangfoldighed af funktioner kan kompromittere både trivsel, socialt samvær og den ernæringsmæssige tilstand.

Output

Overlevering af løsning kan ske i form af:

  • Rapport
  • Præsentation af løsning
  • Prototype
  • Idékatalog
  • Analyse