Medicinering af patienter i social udsathed

Den case er stillet af Rådet for Socialt Udsatte

Udfordringen

Mange mennesker i social udsathed har dårligt helbred. Nogle er multisyge, og modtager medicin for flere forskellige lidelser. Medicin skal oftest tages regelmæssigt og på bestemte tidspunkter, samtidig kan der være krav til opbevaring mm. Det kan mange socialt udsatte patienter ikke leve op til – de lever et til tider kaotisk liv hvor andre hensyn prioriteres højere. Økonomi kan også være et problem.

En del socialt udsatte mennesker oplever deres egen læge som en fremmed. Lægen kender ikke nødvendigvis til deres situation og de livsforhold som medicinen skal benyttes under.

For de mest socialt udsatte, der typisk opholder sig på bosteder eller væresteder, kan der være socialsygeplejersker, der hjælper med at lave realistiske planer for medicin som socialt udsatte mennesker kan overholde, men mange socialt udsatte er mere isolerede og får ikke den nødvendige håndholdte hjælp.

Partnere

Rådet for Socialt Udsatte

Kontakt

Konsulent v. Rådet for socialt udsatte:

Laura Kofod,

Fakta

  • Sundhedspersonale oplever at socialt udsatte mennesker ikke får eller tager den udskrevne medicin, med konsekvenser for deres helbred.
  • Socialt udsatte patienter får ikke den korrekte medicin og lidelser, der ellers kunne have været behandlet, forringer deres livskvalitet og forkorter deres levetid. Samtidig fører det til større behov for akutte sundhedsydelser.

Output

Overlevering af løsningforslag kan ske i form af:

  • Analyse
  • Idékatalog