Manglende patientrapporterede data ved konsultationer i Ambulatorie 1. Hvori består barrieren?

Patienter med diabetes type 2, som kommer til konsultationer i Ambulatorie 1, medbringer ofte ikke data. Dette umuliggør finjustering af behandlingen.

Hvorfor medbringer patienter ikke data? Hvilke barrierer er i spil?

Tekniske barrierer? Manglende viden? Kognitive udfordringer? Manglende forståelse? Personalets sundhedspædagogiske udfordringer? Kultur? Psykologiske barrierer?

Problemet er ikke enestående for diabetesambulatoriet, hvorfor undersøgelser og eventuelle resultater vil kunne skaleres til andre specialer.

Op mod 50% af patienterne møder uforberedt op til konsultationer.

Med henblik på at kunne iværksætte relevante tiltage er afdækning af selv barrieren vigtig.

I mellemtiden har patienterne kun ringe mulighed for at få hjælp til at få tilpasset deres behandling samt vejledning i håndtering af deres kroniske sygdom.

Dette kan give senfølger og generelt dårligere livskvalitet både på kort og lang sigt.

Der er stor mulighed for egen indsamling af empiri i møde med patienter, behandlere og andre relevante samarbejdspartnere.

Partnere

Bornholms Hospital

Ambulatorie 1, Diabetesambulatorie

Fakta

Op mod 50% af patienterne møder uforberedt op til konsultationer. Med henblik på at kunne iværksætte relevante tiltage er afdækning af selv barrieren vigtig. I mellemtiden har patienterne kun ringe mulighed for at få hjælp til at få tilpasset deres behandling samt vejledning i håndtering af deres kroniske sygdom. Dette kan give senfølger og generelt dårligere livskvalitet både på kort og lang sigt.

Output

Overlevering af løsning kan ske i form af:

  • Præsentation af løsning
  • Analyse