Klinikeres kontakt til personale på radiologisk afdeling

De radiologiske afdelinger, er serviceafdelinger som leverer scanninger og beskriver disse på vegne af alle hospitalets kliniske afdelinger. Denne funktion leder til en meget stor kontaktflade med det øvrige hospital og personalet på radiologisk afdeling modtager dagligt 100-vis af telefonopkald. Mange af disse opkald havner først hos den rigtige læge efter talrige videre sendelser. Mange af disse opkald er unødvendige og skyldes blot at det kliniske personale vil sikre sig at “deres patient” ikke er blevet tabt i systemet.

Problemet opstår formentligt i høj grad pga. uvidenhed om røntgenafdelingens organisering hos det kliniske personale. Meget af det kliniske personale er ansat i korte ansættelser, og de har derfor ikke tid til en grundig oplæring i hospitalets samarbejdsaftaler.

Udfordringen

Find en måde som intuitiv og hurtigt kan hjælpe klinikerne til at få fat på det rigtige personale på radiologisk afdeling.

Partnere

Herlev Hospital, Radiologisk Afdeling

Fakta

De radiologiske afdelinger, er serviceafdelinger som leverer scanninger og beskriver disse på vegne af alle hospitalets kliniske afdelinger. Denne funktion leder til en meget stor kontaktflade med det øvrige hospital og personalet på radiologisk afdeling modtager dagligt 100-vis af telefonopkald.

Output

Overlevering af løsning kan ske i form af:

  • Prototype
  • Rapport
  • Idékatalog
  • Præsentation af løsning