Kommunikation af vigtige fund til patienten

Første gang sundhedsvæsenet giver beskeden “du har fået cancer”, er i stigende omfang en digital kommunikation i fagsprog.  Det er politisk besluttet at patienter skal have tidstro adgang til sundhedsvæsenets journaldata om dem.

I Region Hovedstaden betyder dette at patienter kan logge på Minsundhedsplatform.dk og læse alle journaldata, se alle blodprøver og læse alle scanningsbeskrivelser samtidig med at resultaterne er tilgængelige for det personale som behandler dem.

Traditionelt har man gjort en stor indsats for at cancerpatienter (og patienter som er under udredning for cancer), bliver informeret til en lægesamtale i trygge rammer og med mulighed for at få svar på spørgsmål med det samme. Indførslen af Minsundshedsplatform.dk giver patienter mulighed for at møde forberedt op til deres lægesamtale og giver en kortere periode hvor de afventer svar.

Problemet er at patienter som ikke tænker sig om, risikerer at få livsforandrende svar, uden at være forberedt på det. De radiologiske rapporter er præget af fagsprog og mange forandringer som beskrives, er uden betydning for patienten, men kræver faglig indsigt at tolke.

Patienterne risikerer derfor også at misforstå rapporten og tro de har en diagnose som de ikke har.  Large language modeller er fremkommet som et værktøj der viser lovende muligheder for at omformulere kompleks tekst til mere fordøjelig information.

Udfordringen

Hvordan designes en patientoplevelse hvor vigtige fund kommunikeres optimalt til patienten, mens de sikres deres ret til tidstro adgang til egne data.

Partnere

Herlev Hospital, Radiologisk Afdeling

Fakta

I Region Hovedstaden betyder dette at patienter kan logge på Minsundhedsplatform.dk og læse alle journaldata, se alle blodprøver og læse alle scanningsbeskrivelser samtidig med at resultaterne er tilgængelige for det personale som behandler dem.

Problemet er at patienter som ikke tænker sig om, risikerer at få livsforandrende svar, uden at være forberedt på det. De radiologiske rapporter er præget af fagsprog og mange forandringer som beskrives, er uden betydning for patienten, men kræver faglig indsigt at tolke.

Output

Hvordan designes en patientoplevelse hvor vigtige fund kommunikeres optimalt til patienten, mens de sikres deres ret til tidstro adgang til egne data?