KEA: Produktudvikling og Teknisk Integration

De studerende har alle en AK grad (erhvervsakademiuddannelse-kvalifikationsramme 5) og indgår i en tværfaglig, teknisk og industrirettet Bachelor top op (kvalifikationsramme 6) med fokus på at skabe resultater i form af proof of product.

De arbejder på 5 og 6 semester både individuelt med at skabe ideer/koncepter og i grupper omkring prototyper/proof of product. Der er fokus på indfasning af nyere teknologier bundet op på de studerendes baggrunde, fx Produktionsteknolog, Automationsteknolog, IT Teknolog. Fotogrammetri, AR, VR, 3d scanning, 3d modellering, Additive Manufacturing, fast LCA beregninger (Eco-Audit) og meget andet indgår i deres tværfaglige dagligdag.

I løbet af 6 semester understøttes de studerende af en række fagspecifikke valgfag. Metodisk arbejder vi efter double diamond modellen (British Design Council) med klart aftalte mål og leverancer.

Som erhvervsakademi studerende er dette ikke deres første kontakt med erhvervet, men det kan være den første kontakt med sundhedsorganisationer.

Partner

KEA

Produktudvikling og Teknisk Integration

Fakta

Typisk 30-60 studerende

Tidspunkt

5. semester: altid i efteråret

6. semester: altid i foråret

Kursusbeskrivelse

Output

De studerende arbejder på 5 og 6 semester både individuelt med at skabe ideer/koncepter og i grupper omkring prototyper/proof of product. Der er fokus på indfasning af nyere teknologier bundet op på de studerendes baggrunde, fx Produktionsteknolog, Automationsteknolog, IT Teknolog