Kan man flowstyre et hospital som en lufthavn?

Et hospital og de omkringliggende organer som fx praktiserende læger, 1813 og det præhospitale område er et mangefaceteret og komplekst system med mange interne afhængigheder. Samtidig har et hospital mange mere eller mindre uafhængige IT systemer og der kommer mere og mere medicinsk udstyr.

Kan man og hvad vil værdien være af et centralt IT-system, der samlet styrer det totale flow på et hospital a la styringen i en lufthavn?

Partnere

Behovsfabrikken

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Fakta

Vi bruger i dag en masse tid og energi på ueffektiv ressourcestyring, som både skaber ventetid for patienter og frustration hos personale.

Vi skal i fremtiden klare mere med mindre og derfor skal vi optimere flowet og driften på et hospital bedst muligt og skabe sammenhængskraft til de omkringliggende organer.

Output

Overlevering af løsning kan ske i form af:

  • Rapport
  • Analyse
  • Forretningsmodel