Kan komplekse indsigter gøres til enkelte forståelige budskaber?

RAIT (Radiologisk AI Testcenter) er et samarbejde på tværs af røntgen afdelingerne på henholdsvis Bispebjerg/Frederiksberg Hospital og Herlev/Gentofte Hospital. Formålet er at accelerere udvikling, validering og implementering af AI indenfor det billeddiagnostiske område.

Billeddiagnostiske afdelinger på hospitaler er nogle af de mest højteknologiske afdelinger på hospitaler. Afdelingerne udfører de fleste former for billeddiagnostik f.eks. røntgenundersøgelser, CT-skanning, MR-skanning, Ultralyd samt interventionsundersøgelser- og behandling.

Brug af AI i Sundhedsvæsenet er et meget komplekst område der kræver stor faglig indsigt i domænet hvor algoritmerne skal bruges – og forståelse for hvad algoritmernes styrker og ikke mindst begrænsninger er. Der er meget forskellig tilgang til hvordan man griber AI dagsordenen an både indenfor det radiologiske speciale – men også ift. hvordan man anskaffer (indkøber) teknologierne.

RAIT har igennem de sidste 3 år fået en del indsigter ift. klinisk validering (testning), værdiskabelse og implementeringer af AI i radiologi hovedsageligt gennem forskningsprojekter og enkelte implementeringer – og med tæt involvering af driften. Der er bred enighed i RAIT om det meste– men nok også et behov for at få formuleret forsknings og implementerings resultater til nogle let forståelige budskaber der b.la. kan bruges til beslutningstagere i Sundhedsvæsenet.

Udfordringen

Vi har brug for at få indrammet kompleksiteten og identificeret forskellige forståelser til enkelte alignet budskaber, der er nemt forståelige for de fleste.

Opgaven skal løses i tæt samarbejde med nøglepersoner i RAIT.

Partnere

Afdelingen for Røntgen og Skanning HGH og BFH

Fakta

Brug af AI i Sundhedsvæsenet er et meget komplekst område der kræver stor faglig indsigt i domænet hvor algoritmerne skal bruges – og forståelse for hvad algoritmernes styrker og ikke mindst begrænsninger er. Der er meget forskellig tilgang til hvordan man griber AI dagsordenen an både indenfor det radiologiske speciale – men også ift. hvordan man anskaffer (indkøber) teknologierne.

Output

Vi har brug for at få indrammet kompleksiteten og identificeret forskellige forståelser til enkelte alignet budskaber, der er nemt forståelige for de fleste.

Opgaven skal løses i tæt samarbejde med nøglepersoner i RAIT.