Innovation og klinisk lederskab af patient- og borgerforløb

Jeres samarbejdspartnere på dette kursus vil være studerende på Professionsbachelor i Sygepleje, ved Diakonissestiftelsen.

FORÅR
Kurset ‘Innovation og klinisk lederskab af patient- og borgerforløb’ er tilrettelagt som et samlet forløb på fem uger i slutningen af 4. semesters teoretiske del. Forløbet er underordnet til og styret af semestrets tema: Klinisk lederskab af patient- og borgerforløb.

Forløbet involverer projektarbejde som en innovativ proces med to indlagte obligatoriske øvelser: 1) søgning af forskningsartikler som led i forståelse af den valgte problemstilling og 2) fremlægning af innovativt projekt ved minikonference, der afrunder det samlede forløb.
Forløbet tilrettelægges som gruppearbejde med vejledning med fastlagt dialogbaseret holdundervisning.

Samarbejdets rammer

Forløbet er placeret i uge 10-14 med minikonference berammet til fredag d. 8. april 2022

Minikonference er planlagt med deltagelse af alle studiegrupper og de tilknyttede undervisere samt muligvis casestiller som ekstern samarbejdspartner.

Der er tale om en kursusgruppe på 46-48 studerende, fordelt på 8 grupper.

Casestiller inviteres til afsluttende minikonference og kan her blive præsenteret for gruppernes præsenterede løsninger. Derudover kan om muligt indgå midtvejs-feedback enten virtuelt eller fysisk.

For at de studerende kan levere de bedst mulige løsningsforslag til jeres konkrete udfordring, ser Diakonissestiftelsen desuden gerne, at de studerende kan foretage feltarbejde (i form af klinikbesøg). Omfanget af dette aftales med jer som case-holder

Partner

UC Diakonissestiftelsen
Professionsbachelor i Sygepleje

Fakta

Der er tale om en kursusgruppe på 46-48 studerende, fordelt på 8 grupper.

Forløbet er placeret i uge 10-14 med minikonference berammet til fredag d. 8. april 2022.

Output

Casestiller inviteres til afsluttende minikonference og kan her blive præsenteret for gruppernes præsenterede løsninger. Derudover kan om muligt indgå midtvejs-feedback enten virtuelt eller fysisk.