Innovation i praksis – giv dine idéer vinger

Vil du samarbejde med fremtidens velfærdsprofessionelle?

KP tilbyder et seks ugers innovationsforløb, hvor studerende fra forskellige sundhedsprofessioner mødes i Praksis- og Innovationshuset. Her samarbejder de i tværprofessionelle teams om at finde innovative løsninger til udfordringer og cases stillet af samarbejdspartnere fra praksis.

I får som virksomhed/organisation mulighed for at få helt nye tanker og vinkler på en af de udfordringer, I står med i dagligdagen, eller på nye produkt- og markedsmuligheder. I vil opleve fagligt dygtige, engagerede og nysgerrige studerende, der om et halvt års tid potentielt bliver aftagere af jeres produkter. De studerende på dette kursus kommer fra følgende uddannelser: Sygeplejerske, fysioterapeut, psykomotorik, ergoterapeut, radiograf, ernæring og sundhed, og bioanalytiker.

De studerende arbejder intensivt med en problemstilling fra jeres virksomhed. Det foregår gennem en innovationsproces, som kvalificeres af vores kompetente og erfarne undervisere både med undervisning, vejledning og i værksted, hvis det er aktuelt.
De studerende udarbejder undervejs en prototype, PR, tegninger e.l., som de løbende får feedback på og udvikler gennem forløbet. Teknologi kan være en del af den endelige løsning, andre gange arbejdes der med det håndværksmæssige og analoge.
De studerende er på sidste studieår, så der er mulighed for at arbejde videre med udfordringen/løsningen i det efterfølgende bachelorprojekt, hvis begge parter ønsker det.
Forløbet afsluttes med en pitch, hvor de studerende præsenterer løsningsforslaget for medstuderende, undervisere, uddannelsesledere og jer.

På KP vægter vi samarbejde med virksomheder/organisationer fra praksis højt og vi har erfaring med at vores samarbejdspartnere får stort udbytte af de studerendes nyeste viden og kompetencer. Samtidig kan vi se at samarbejdet løfter og kvalificerer, de studerende til den praksis de skal ud at agere i.

Din gevinst som samarbejdspartner – du får…
• en unik mulighed for en innovationsproces ”omkostningsfrit”
• konkrete perspektiver og løsningsforslag på din caseudfordring
• sparring fra sundhedsprofessioner med den nyeste viden ex. sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter etc.
• via de studerende adgang til slutbrugere, fx praksis, borgere og sundhedsprofessionelle etc.
• Løsningsforslag som de studerende aktivt har arbejdet med at udvikle og fremtidssikre via processer i Praksis- og Innovationshuset samt KP’s fremtidslaboratorie, Exploratoriet

Din rolle som samarbejdspartner
• At aftale rammer for samarbejdet med KP’s konsulenter og undervisere, herunder afgrænse en passende caseudfordring
• At indgå i dialog med de studerende, der arbejder med jeres caseudfordring
• At afse ca. 10-15 timer til samarbejdet, herunder deltagelse ved indledende casepræsentationer, et sparringsmøde med studerende samt afsluttende pitch. Der er derudover ingen økonomi mellem KP og dig som samarbejdspartner.

Vi håber, at DU vil være med til at forme fremtidens velfærdsprofessionelle.

Sundhedsfaglige studerende arbejder med udvikling af praksisnære, innovative produkter, processer og services indenfor sundheds- og Life Science området

De studerende på dette kursus kommer fra følgende uddannelser:

Sygeplejerske, fysioterapeut, psykomotorik, ergoterapeut, radiograf, ernæring og sundhed, og bioanalytiker.

Det forventes, at I som casestillere kan: Præsentere jeres udfordring på kurset, stille jer til rådighed for feltarbejde og give de studerende feedback:

• Kurset starter i september 2024
• Casestiller præsenterer casen, september 2024 (10 min. + spørgsmål)
• Mulighed for at studerende besøger praksis i begyndelsen af kurset , interview om eller observation af udfordring (studerende tager kontakt)
• Mulighed for email- eller telefonkontakt i løbet af kurset
• Kort afklarings-/sparringsmøde mellem casestiller og teamet af studerende
• Casestiller deltager i afsluttende pitch 
• Både præsentation af case og afsluttende pitch afholdes i Praksis- og Innovationshuset, Sigurdsgade 26, 3.sal, 2200 Kbh. N.

Partner

Københavns Professionshøjskole

Kontakt

Signe Quist

Københavns Professionshøjskole
Praksis- og Innovationshuset

Fakta

Kurset starter i september 2024 og kører i 6 uger – for nærmere kursusplan spørg kontaktperson

Der er op til 6 grupper á 4-5 studerende på holdet og flere projektcases. 1-2 grupper af studerende arbejder med én projektcase.

Output

  • Præsentation af løsning
  • Prototype

Præsentation af case og afsluttende pitch afholdes i Praksis- og Innovationshuset, Sigurdsgade 26, 3.sal, 2200 Kbh. N.