Innovation af ny digital teknologi inden for sundhed

Innovation Af Ny Digital Teknologi Indenfor Sundhedssektoren

På 4. semester er der fokus på at designe teknologiske forandringstiltag sammen med kerneaktører, hvilket eksempelvis kan være relevante brugere, udviklere, fagprofessionelle og ledere. Således er hensigten, at de studerende lærer at forstå og samarbejde med interessenter og aktører inden for domænet som en del af processen med teknologiske forandringstiltag. De studerende får indsigt i, hvordan samarbejdsmetodologi og deltagelsesmetoder virker, samt en forståelse for tilgangens styrker og svagheder, idet de skal planlægge og pilotteste en samarbejdsdesignproces. Viden, færdigheder og kompetencer, der er centrale i virket som teknoantropolog.

Projektforløbet er knyttet til de sideløbende kurser: Institutionelle rammer for digitalisering af sundhedssektoren; Facilitering af Brugerinvolvering i Teknologisk Innovation; Digitalisering af Sundheds Sektoren.

Hvad kræver det af jer som case-stillere

Projektforløbet varer fra februar-juni, og i denne periode forventes det, at de studerende får muligheden for at lave 4-6 interventioner med jer i felten, enten med borgere, jer som fagprofessionelle, eller en blanding. Efter aflevering af rapporten (d. 2. juni) udarbejdes og præsenteres en række forandringstiltag, der muliggør innovation indenfor sundheds-it.

De studerende vil komme med nye værktøjer og anderledes måder at føre en dialog på, der måske vil oplyse nogle nye aspekter af jeres hverdag, og måske endda bringe problemstillinger frem, som I ikke selv har været bevidste om (da mange ting er en del af hverdagsrutinen). Derved vil de studerende komme med nogle nye briller, der kan skubbe til det etablerede, dog alt sammen bakket op af jeres ekspertise og borgernes erfaringer.

Output

Projektet ender ud med en dybdegående analyse af problemfeltet med forståelse af teknologiudvikling og digitalisering fra et brugerperspektiv. De studerende sætter sig ind i jeres hverdag, med et par anderledes briller og tilbyder et blik på teknologiens rolle i sundhedssektoren. I samarbejde med jer opstilles en problemstilling, og de studerende åbner på baggrund af en grundig forundersøgelse, op for konceptualisering og kommer med bud på teknologiske og digitale forandringstiltag.

Partner

Teknoantropologi

Aalborg Universitet, Campus København

Kontakt

Wendy Gunn

Associate Professor of Collaborative Design in Design Engineering

Fakta

Der er tale om ca. 28 studerende, der vil blive delt op i projektteams af 4-6 studerende i hvert team

Projektkurset løber fra februar til juni, hvor studerende afleverer rapport d. 2. juni. Herefter udarbejdes og præsenteres koncepter indtil de skal forsvare deres projekt mundtligt i uge 25 og 26.

Link til Kursusbeskrivelse

Output

I samarbejde med jer opstilles en problemstilling, og de studerende åbner på baggrund af en grundig forundersøgelse, op for konceptualisering og kommer med bud på teknologiske og digitale forandringstiltag.

Det kan have form af følgende

  • Rapport
  • Analyse
  • Idékatalog
  • Prototype
  • Andet