Indretning af træningsafsnit for uddannelsessøgende i sundhedsprofessionsuddannelser og Sosu-udddannelsen

Hvordan kan en tom sengestue designes og indrettes så den emmer af intensitet som et sengeafsnit på en hospitalsafdeling? Sektion for grunduddannelse- og uddannelsesudvikling i Center or HR og Uddannelse, Region Hovedstaden, søger forslag til indretning af en konkret sengeafdeling, der skal fungere som træningsafsnit for uddannelsessøgende i sundhedsprofessionsuddannelser og Sosu-uddannelsen.

Sektionen står for koordinering og udvikling af den kliniske del af sundhedsprofessionsuddannelser, praktikdelen af sundhedsrelaterede erhvervsuddannelser og praktikdelen af de ikke sundhedsrelaterede erhvervsuddannelser der har en praktikdel i sundhedsvæsenet.

Med udgangspunkt i det centrale udviklingsområde “supplerende kliniske læringsforløb” overtager sektionen 1. november 2021 en tom sengeafdeling på Amager hospital. Den skal fremstå som en sengeafdeling (uden patienter), men hvor man har oplevelsen af at træde ind i et rigtigt sengeafsnit, og hvor der i autentiske omgivelser kan trænes, øves og læres alt fra konkrete praktiske færdigheder til teamsamarbejde og kommunikation med patienten.

Sengeafdelingen skal som udgangspunkt udelukkende være en træningsafdeling for uddannelsessøgende og i første omgang for sygeplejestuderende. Der skal være mulighed for at holde korte indledende oplæg og for at undersøge nyeste tilgængelige evidensbaseret viden relateret til træningsfokus. Afdelingen rummer ca. 400 kvadratmeter. Der skal indrettes to træningsmedicinrum og et skyllerum.

Den særlige udfordring er at få afdelingen til at fremstå som en autentisk sengeafdeling med en intens stemning af sygdom og sundhed, tempo, liv og død, og at kombinere klinisk læring med en autentencitet, hvor også oplevelsen af arbejdslivet på en hospitalsafdeling indgår.

Baggrunden for udfordringen

Pga. mangel på bl.a. sygeplejersker, er der et øget pres på de kliniske uddannelsessteder. Der er mange studerende ude i klinisk undervisning på samme tid og det kan være svært at nå at træne vigtige færdigheder på den tid der er til rådighed i et klinisk forløb. I tilslutning hertil er det vigtigt at have fundamentet for de enkelte færdigheder på plads, når man som f.eks. sygeplejestuderende møder det i virkeligheden.

Træningsafdelingen skal understøtte den læring de studerende skal opnå i de kliniske forløb hos de virkelige patienter så sektionen kan bidrage endnu bedre til flere kompetente sygeplejersker og andre sundhedsprofessionelle fremover.

Forventninger og rammer for samarbejdet

Case-holder stiller op til præsentation af udfordringen for de studerende på jeres kursus. Udover løbende kontakt med studerende, under case-arbejdet, tilbyder sektionen desuden at de studerende kan besøge det konkrete sengeafsnit.

Sektionen forestiller sig at de studerende besøger sektionen og det tomme sengeafsnit et antal gange, afhængig af hvad der er nødvendigt, hvor sektionen kan uddybe tankerne om indretningen og høre de studerendes umiddelbare ideer.

Samarbejdets output

Der findes allerede en del træningsafsnit i regionen og sektionen er interesserede i at give sengeafsnittet dets helt eget udtryk. Som case-holder er de derfor åbne for nye og anderledes tanker og har mulighed for at have et tæt samarbejde og kontakt med jeres kursister. Det skal endeligt nævnes at sektionen har et budget for indretningen, som skal overholdes.

De studerendes løsningsforslag og designs, kan ved afslutning af jeres kursus præsenteres på flere måder. Dette kan f.eks. være i form af idékatalog, videomateriale/simuleringer eller eventuelle prototyper på elementer, der kan indgå i indretningen.

Partnere

Center for HR og Uddannelse, Sektion for grunduddannelse- og uddannelsesudvikling, Region Hovedstaden

Fakta

Med udgangspunkt i det centrale udviklingsområde “supplerende kliniske læringsforløb” overtager sektionen 1. november 2021 en tom sengeafdeling på Amager hospital.

Den særlige udfordring er at få afdelingen til at fremstå som en autentisk sengeafdeling med en intens stemning af sygdom og sundhed, tempo, liv og død, og at kombinere klinisk læring med en autentencitet, hvor også oplevelsen af arbejdslivet på en hospitalsafdeling indgår.

Output

De studerendes løsningsforslag og designs, kan ved afslutning af jeres kursus præsenteres på flere måder. Dette kan f.eks. være i form af idékatalog, videomateriale/simuleringer eller eventuelle prototyper på elementer, der kan indgå i indretningen.