Indretning af Center for HR og Uddannelses Uddannelsescenter

Direktionssekretariatet i Center for HR og Uddannelse står for at drive et uddannelsescenter for de kurser CHRU kører for alle i regionen som fx projektlederuddannelsen, implementering af regionens vagtplansystem Optima, arbejdsmiljøkurser, kurser i anæstesi for sygeplejersker mv.

Uddannelsescenteret skal afspejle den verden vi uddanner ind i. Det skal virke imødekommende, inspirerende, innovativt, et sted man husker, når man har afsluttet sit kursus. Hvordan indretter man det bedst? CHRU har begrænsede midler til at drive centeret, men ønsker samtidigt heller ikke at være “et Comwell”.