Implementering af den teknologiske platform Operating Room Black Box (OR Black Box): Et kvalitetsprojekt der skaber sikkerhed og transparens på operationsstuen

OR Black Box er en netværksbaseret løsning, der giver brugerne mulighed for at live-indsamle audio-, video- og kirurgisk udstyrsdata fra operationsstuen (OR). Formålet med indsamling af data er, at fremme forsknings- og kvalitetsinitiativer på hospitalet med henblik på at styrke læring indenfor alle faggrupper og ultimativt forbedre patientsikkerheden.

Det kan føles grænseoverskridende at skulle filmes i sin faglighed, og personalet har udtrykt bekymringer ift. den opsamlede data, hvorfor der ønskes at undersøges følgende problemstilling eller tilsvarende.

”Hvilke metoder kan bruges til at undersøge personalets holdninger til teknologien? Hvordan kan disse fund anvendes til yderligere implementering af nuværende og lignende teknologier i sundhedsvæsenet?”

Partnere

Center for It og Medicoteknologi (CIMT)

&

Rigshospitalet

Fakta

OR Black Box er en netværksbaseret løsning, der giver brugerne mulighed for at live-indsamle audio-, video- og kirurgisk udstyrsdata fra operationsstuen (OR). Formålet med indsamling af data er, at fremme forsknings- og kvalitetsinitiativer på hospitalet med henblik på at styrke læring indenfor alle faggrupper og ultimativt forbedre patientsikkerheden.

Output

Overlevering af en løsning kan foregå på følgende måder:

  • Rapport
  • Præsentation af løsning
  • Analyse