Hvordan udvikles nye arbejdsgange efter flytning til ny hospitalsbygning: hvad skal med og hvad skal ikke?

Udfordringen

Afdeling for rygmarvsskader ligger i dag på et gammelt strandhotel ved vandet i Hornbæk. Omgivelserne er meget smukke, og bliver brugt aktivt som udflugtsmål i behandlingen. Der ligger typisk to patienter på hver sengestue. Den fysiske træning foregår i en stor fælles træningssal, hvor patienter laver muskeltræning med tilpassede maskiner. Der er desuden et træningskøkken og et værksted, hvor patienterne træner finmotoriske greb samtidig med, at de arbejder med formgivning af fx glas, træ eller metal.

Den 25.5.23 flytter afsnittet imidlertid til en ny, moderne hospitalsbygning ved Glostrup Hospital, hvor alle patienter får enestuer, ligesom der er træningsbassin, udendørs træningshave og mange træningsrum med mulighed for afskærmet, individuel træning. De moderne faciliteter giver nogle oplagte faglige muligheder, men samtidig rejser det en udfordring, at man går fra at være samlet i et overskueligt område, til at være spredt ud over et større areal med flere rum.

Spørgsmålet er således dels, hvordan man tilpasser arbejdsgangene, så de nye faciliteter udnyttes bedst muligt, samt hvordan man sikrer et fortsat tæt samarbejde i det terapeutiske team, til trods for, at man vil være spredt ud over flere rum og ikke nødvendigvis kan se hinanden.

Den nye bygning hedder Bodil Eskesen Centret og præsenteres her

Afdeling for Rygmarvsskader i Hornbæk præsenteres her

Om Afsnit for Rygmarvsskader

Rygmarvsskader opstår som følge af ulykker, fx i trafikken, fald eller udspring på lavt vand, eller som følge af alvorlige sygdomme omkring rygmarven. Når patienter med komplekse rygmarvsskader indlægges i Hornbæk, kan de se frem til et langvarigt genoptræningsforløb, hvor de med hjælp fra et tværfagligt team vil forsøge at generhverve så mange tabte funktioner som muligt.

Hver patient har et individuelt tilrettelagt ugeskema, hvor de træner både fin- og grovmotoriske funktioner. Mange livsfærdigheder skal læres forfra, og derfor foregår træningen i realistiske hverdagsmiljøer udendørs og indendørs.

For nogle er målet at holde på en gaffel eller børste tænder, for andre, at kunne færdes selvstændigt i kørestol i trafikken. Uanset hvilke mål den enkelte patient aktuelt stræber efter, kræver det en stor indsats, og derfor er motivation og håb for fremtiden en særdeles vigtig ingrediens i behandlingen.

Nødvendigheden af en løsning

Både fysio- og ergoterapien benytter sig af forskellige fysiske artefakter i genoptræningen og de forskellige redskaber kan tilpasses til den enkelte patients funktionsniveau og aktuelle træningsmål. Terapeuterne er således helt afhængige af, at de nødvendige redskaber er til rådighed og let kan bringes i anvendelse.

Samtidig er der et uddannelses- og træningsaspekt for personalet, som skal lære nye arbejdsgange og samarbejdsformer i det nye hus. Endelig er der ting som bliver lettere i den nye moderne bygning, hvor der fx er flere loftslifte mv. og det bliver således vigtigt at aflære visse gamle arbejdsgange, for at sikre at teknologiens potentiale udnyttes fuldt ud.

Partnere

Afsnit for Rygmarvsskader,

Afdeling for Hjerne og Rygmarvsskader,

Neurocentret,

Rigshospitalet

Fakta

Den 25.5.23 flytter afsnittet til en ny, moderne hospitalsbygning ved Glostrup Hospital, hvor alle patienter får enestuer, ligesom der er træningsbassin, udendørs træningshave og mange træningsrum med mulighed for afskærmet, individuel træning. De moderne faciliteter giver nogle oplagte faglige muligheder, men samtidig rejser det en udfordring, at man går fra at være samlet i et overskueligt område, til at være spredt ud over et større areal med flere rum.

Output

Spørgsmålet er dels, hvordan man tilpasser arbejdsgangene, så de nye faciliteter udnyttes bedst muligt, samt hvordan man sikrer et fortsat tæt samarbejde i det terapeutiske team, til trods for, at man vil være spredt ud over flere rum og ikke nødvendigvis kan se hinanden.

Overlevering af løsningforslag kan ske i form af:

  • Rapport
  • Præsentation af løsning
  • Analyse
  • Idékatalog
  • Prototype
  • Forretningsmodel
  • Videomateriale