Hvordan kan PRO (Patient Rapporterede Oplysninger) opsamles og indgå i vores systemer, så det tager hensyn til patienten og arbejdsgange og behov i Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling

I RegionMidt har man udviklet et skema, som sendes til patienter med psykiske symptomer, inden konsultationen hos psykologen på den arbejdsmedicinske afdeling. Skemaet er i systemet Ambuflex(Region Midt System) og overføres til deres elektroniske patientjournal. Her kan psykologen aflæse resultaterne i form af nogle scorer og rød, gul, grønne barer, så det er let at se, hvad man specielt skal være opmærksom på. Vi vil gerne bruge samme koncept/ skema og meget gerne også disse scorer og farvemarkeringer.

Men er det en mulighed når det er udviklet af og til Region midt der har et andet EPJ end Sundhedsplatformen, som vi har i Region Hovedstaden og Sjælland. Der er en anden vej i forhold til at få PRO fra patienterne, i Region Hovedstaden bruger vi MinSP, som er patienternes ”vindue” til Sundhedsplatformen. Her er der sat initiativ i gang med at få regionens IT CIMT. Det vil være vigtigt at PRO data går I SP, da det vil være en vigtig del/hjælp af arbejdsgangen i Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling.

Aktuelt udfylder patienten et kort skema i forbindelse med journaloptagelsen hos lægen. Det er nødt til at være kort pga tidsforbruget. Det skal scannes ind bagefter af en sekretær. Det ville være simplere, hvis patienten udfyldte skemaet i ro og mag derhjemme og data automatisk kunne ses i SP, ligesom når de har udfyldt vores grundskema via MinSP.

Det er vigtigt at få set på nu af tre årsager:

1) Implementering af skemaet ville hjælpe os og patienterne i forbindelse med konsultationen.

2) Implementering af skemaet fra RegionMidt ville gøre det muligt at sammenligne patienter og effekt af behandlinger på nationalt niveau, idet skemaet allerede bruges på flere arbejdsmedicinske afdelinger vest for Storebælt.

3) Der er sendt en ansøgning til CIMT om at få skemaet ind i SP. Det vil formentlig kræve en hel del kodning mm og næppe inkludere scorer og farver. Det ville være langt simplere at få lov at bruge Ambuflexløsningen og importere slutrapporten derfra til en visning i SP, fx i et notat.

Partnere

Bispebjerg Hospital

Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling

Fakta

Aktuelt udfylder patienten et kort skema i forbindelse med journaloptagelsen hos lægen. Det er nødt til at være kort pga tidsforbruget. Det skal scannes ind bagefter af en sekretær.

Output

Det ville være simplere, hvis patienten udfyldte skemaet i ro og mag derhjemme og data automatisk kunne ses i SP, ligesom når de har udfyldt vores grundskema via MinSP.