Hvordan gør vi bedst patienter og personale trygge i den nye akutmodtagelse

Bispebjerg Hospital bygger en helt ny akutmodtagelse og rammerne er allerede sat i forhold til rumsplaceringer – ankomsthal, venterum, behandlingsrum m.m. – og vi ønsker med dette projekt, at undersøge hvorledes vi bedst bliver trygge i de nye omgivelser.

Og med tryghed menes, om vi kan lave nogle få virkemidler, der fx giver bedre overblik for personalet eller få patienten til at føle sig mere “ventet og velkommen”. Det kan være farver, skærmeinfo, indretning m.m.

Vi skal udnytte mulighederne i det nye byggeri – særligt da vi flytter ind i flere faser og patienterne skal have samme trygge oplevelse igennem det hele.

Partnere

Behovsfabrikken

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Fakta

Bispebjerg Hospital bygger en helt ny akutmodtagelse og rammerne er allerede sat i forhold til rumsplaceringer – ankomsthal, venterum, behandlingsrum m.m. – og vi ønsker med dette projekt, at undersøge hvorledes vi bedst bliver trygge i de nye omgivelser.

Output

Overlevering af løsning kan ske i form af:

  • Videomateriale