Hvordan bliver medarbejdernes ideer om grøn omstilling og bæredygtighed til virkelighed?

På Amager & Hvidovre Hospital har vores Grønne Udvalg ifm. et event indsamlet over 300 medarbejdergenererede ideer og input til at gøre hospitalet mere grønt og bæredygtigt. Udfordringen er nu, hvordan bearbejder, kvalificerer, prioriterer i og/eller implementerer vi disse mange input? Vi har et ambitiøst og engageret Grønt Udvalg, der vil være med til at drive hospitalets indsats mhp. grøn omstilling, men vi har brug for faglige input og ekspertise inden for bæredygtige løsninger.

Ifm. afholdelsen af det grønne event i juni 2023 skrev medarbejderne deres ideer, undren og andre input på postkort. Alle disse input er skrevet rent i et excel-ark. Vi søger input til “næste skridt” og den proces, som det Grønne Udvalg nu skal i gang med ift. at arbejde med og evt. realisere disse ideer.
Der bliver desuden afholdt en halv temadag i oktober 2023, hvor tanken er, at interesserede medarbejdere skal være med til at kvalificere og udvikle ideerne.

Sundhedsvæsenet står samlet for ca. 6 % af Danmarks CO2-udledning, og derfor er hospitalerne en vigtig spiller ift. at reducere det negative aftryk på klima og miljø. Men det er en kompleks opgave at levere bæredygtig hospitalsdrift uden at gå på kompromis med kvalitet, patientsikkerhed, hygiejne, effektivitet eller arbejdsmiljø. Derfor har vi brug for nyt perspektiv og inspirerende input.

Vi er åbne for mange forskellige typer output:

Inspiration til mulige løsningsforslag kunne være:
1. Databearbejdelse:
• Gennemgå og analysere de indsamlede ideer for at identificere fælles temaer og kategorier.
• Organisere og strukturere ideerne i en database eller et dokumentationsværktøj.

2. Kvalificering af ideer:
• Udvikle eller afprøve en metode til at vurdere og vægte ideerne ud fra deres potentielle nytte og omkostninger.
• Involvere medlemmer fra det Grønne udvalg og eksterne eksperter til at evaluere og prioritere ideerne.
• Identificere ideer, der har størst potentiale for at skabe bæredygtige og grønne ændringer på hospitalet og opbakning fra kollegerne.

3. Implementeringsplan og prioritering:
• Udarbejde en implementeringsplan, der identificerer og skønner de nødvendige ressourcer, tidsrammer og ansvarsområder for hver ide.
• Prioritere ideerne ud fra deres effektivitet, omkostninger og gennemførlighed.
• Identificere synergieffekter mellem forskellige ideer for at maksimere deres positive indvirkning.

Partnere

Amager og Hvidovre Hospital

Fakta

På Amager & Hvidovre Hospital har vores Grønne Udvalg ifm. et event indsamlet over 300 medarbejdergenererede ideer og input til at gøre hospitalet mere grønt og bæredygtigt. Udfordringen er nu, hvordan bearbejder, kvalificerer, prioriterer i og/eller implementerer vi disse mange input?

Output

Overlevering af løsning kan ske i form af:

  • Rapport
  • Præsentation af analyse
  • Analyse
  • Forretningsmodel
  • Idékatalog
  • Prototype
  • Videomateriale