Hvordan bevares Hornbæk-ånden efter flytningen til ny bygning i Glostrup?

Udfordringen

Afdeling for rygmarvsskader ligger i dag på et gammelt strandhotel ved vandet i Hornbæk. Omgivelserne er meget smukke, og bliver brugt aktivt som udflugtsmål i behandlingen. Samtidig har der over årene udviklet sig en stærk organisationskultur, hvor man har udviklet en særlig stemning og måde at arbejde på, som mange medarbejdere beskriver som knyttet til stedet. Der er således en stærk fortælling om afsnittets positive særegenhed: ”Hornbæk-ånden.”

Den 25.5.23 flytter afsnittet imidlertid til en ny, moderne hospitalsbygning ved Glostrup Hospital, hvor alle patienter som noget nyt får enestuer, ligesom der er træningsbassin, udendørs træningshave og mange træningsrum med mulighed for differentieret rehabilitering. Afsnittet bliver samtidig fusioneret med et andet afsnit, Afsnit for hjerneskader, som i dag befinder sig på Hvidovre Hospital.

For at bevare det faglige niveau i behandlingen, er det helt afgørende, at så mange kollegaer som muligt flytter med til den nye afdeling. Spørgsmålet er således, hvordan vi bevarer den stærke faglige identitet i den nye organisation, og medbringer de essentielle elementer af ”Hornbæk-ånden.”

Den nye bygning hedder Bodil Eskesen Centret og præsenteres her

Afdeling for Rygmarvsskader i Hornbæk præsenteres her

Der er organisatoriske forskelle på de to afsnit, som skal fusioneres: de fagprofessionelle teams er organiserede forskelligt, ligesom samarbejdet på tværs af professioner er forskelligt i den hidtidige behandling af rygmarvsskader og hjerneskader.

Der er fysiske forskelle på den nye og den gamle hospitalsmatrikel, som både skaber spændende faglige muligheder (fx mulighed for enebehandling af patienter) og faglige udfordringer (fx mindre overblik over hvad hinanden laver, hvordan og hvor).

Om Afsnit for Rygmarvsskader

Rygmarvsskader opstår som følge af ulykker, fx i trafikken, fald eller udspring på lavt vand, eller som følge af alvorlige sygdomme omkring rygmarven. Når patienter med komplekse rygmarvsskader indlægges i Hornbæk, kan de se frem til et langvarigt genoptræningsforløb, hvor de med hjælp fra et tværfagligt team vil forsøge at generhverve så mange tabte funktioner som muligt.

Hver patient har et individuelt tilrettelagt ugeskema, hvor de træner både fin- og grovmotoriske funktioner. Mange livsfærdigheder skal læres forfra, og derfor foregår træningen i realistiske hverdagsmiljøer udendørs og indendørs.

For nogle er målet at holde på en gaffel eller børste tænder, for andre, at kunne færdes selvstændigt i kørestol i trafikken. Uanset hvilke mål den enkelte patient aktuelt stræber efter, kræver det en stor indsats, og derfor er motivation og håb for fremtiden en særdeles vigtig ingrediens i behandlingen.

Nødvendigheden af en løsning

Et godt arbejdsmiljø er en essentiel del af fastholdelsen af medarbejdere og organisationskulturen er en væsentlig del af den enkelte medarbejders oplevelse af mening med arbejdet og faglig identitet.

Samtidig er det også vigtigt, at de to personalegrupper møder hinanden med et åbent sind, så de kan få mest muligt ud af det nye samarbejde og at begge parter er indstillede på at indgå kompromisser, og får mulighed for at medbringe det bedste fra begge parter i en ny, styrket faglig identitet.

Partnere

Afsnit for Rygmarvsskader,

Afdeling for Hjerne og Rygmarvsskader,

Neurocentret,

Rigshospitalet

Fakta

Afdeling for rygmarvsskader ligger i dag på et gammelt strandhotel ved vandet i Hornbæk. Omgivelserne er meget smukke, og bliver brugt aktivt som udflugtsmål i behandlingen. Samtidig har der over årene udviklet sig en stærk organisationskultur, hvor man har udviklet en særlig stemning og måde at arbejde på, som mange medarbejdere beskriver som knyttet til stedet. Der er således en stærk fortælling om afsnittets positive særegenhed: ”Hornbæk-ånden.”

Output

For at bevare det faglige niveau i behandlingen, er det helt afgørende, at så mange kollegaer som muligt flytter med til den nye afdeling. Spørgsmålet er således, hvordan vi bevarer den stærke faglige identitet i den nye organisation, og medbringer de essentielle elementer af ”Hornbæk-ånden.”

Overlevering af løsningforslag kan ske i form af:

  • Rapport
  • Præsentation af løsning
  • Analyse
  • Idékatalog
  • Prototype
  • Forretningsmodel
  • Videomateriale