Hjælpemidler til løft i hjemmeplejen

Beskrivelse

Det er en udfordring i hjemmeplejen og sygeplejen at de nuværende hjælpemidler, der bruges til løft af ben, ikke er gode nok. Problematikkerne ved hjælpemidlerne er, at de er for høje, hvilket gør dem besværlige at anvende ved løft, der er under 40 cm.
En hjælper må slet ikke løfte ben uden hjælpemidler, det skal borgeren kunne gøre selv. Hvis borgeren ikke kan, bliver der anmodet om en plejeseng eller lift. Der skal laves små løft af ben i forbindelse med sårskifte, støttestrømper, kompressionsbind og når borgeren skal have fødderne fra gulv til fodstøtter på kørestol. Hver medarbejder har ca. 10 løft per dag, og borgeren kan ofte ikke løfte benet særligt højt. Arbejdsmiljøet (arbejdsstillinger og tunge løft) belastes unødigt længe.
De nuværende hjælpemidler til løft af ben er benstrop, benstøtte med vinkelpude, Ergotip Badestol, Bensegl, og en plejeseng, desuden benyttes velastole/skammel i sygeplejen til kompressionsbehandling /sårpleje.

Partnere

Copenhagen Health Innovation

Kontakt

CHIs innovationskonsulenter

Nina Brocks

Nina Riis

Samarbejde

I skrivende stund er der ikke mulighed for feltarbejde

Output

Som overlevering på samarbejdet ønsker man en rapport, præsentation af løsning og prototype