Grøn Kompetenceudvikling

En af Region Hovedstadens målsætninger er at reducere hospitalernes CO2 udledning med 50% frem mod 2030. Det er en ambitiøs målsætning, der kræver at hospitalerne går forrest og driver både store og mindre omstillingsprojekter
(Intra regionh, Grønne hospitaler).
Et indsatsområde er bæredygtige indkøb der skal være med til at nedsætte forbrug samt gøre forbruget mere grønt.

Indkøb og forbrug påvirkes i høj grad af medarbejdernes valg og adfærd ude på hospitalerne. De er eksperter i patientbehandling og har faglig viden, der er afgørende for effektive og gode patientforløb. Klima og miljøområdet er et område som flere medarbejdere er begyndt at interessere sig for, og inddrage som en del af patientbehandlingen.

Udfordringen er at de mangler kompetencer og ikke føler sig klædt på til at varetage den grønne omstilling af indkøb og forbrug i klinikken. Der er stor efterspørgsel fra medarbejderne omkring viden og sparring på grøn omstilling.

Vi er allerede i gang med at udvikle et e-lærings produkt til medarbejderne og ønsker hjælp til at sikre brugerinvolvering og implementering for at opnå deltagelse og udbytte for deltagerne.

Partnere

Region Hovedstaden, Center for Økonomi, Koncernindkøb

Fakta

Klima og miljøområdet er et område som flere medarbejdere er begyndt at interessere sig for, og inddrage som en del af patientbehandlingen. Udfordringen er at de mangler kompetencer og ikke føler sig klædt på til at varetage den grønne omstilling af indkøb og forbrug i klinikken. Der er stor efterspørgsel fra medarbejderne omkring viden og sparring på grøn omstilling.

Output

Overlevering af løsning kan ske i form af:

  • Idékatalog
  • Videomateriale
  • Andet