Tre cases på Afdeling for Klinisk Mikrobiologi

*Nederst på denne side præsenteres tre relaterede cases

På Afdeling for Klinisk Mikrobiologi er der ca. 80 ansatte, hvoraf de 23 bioanalytikere leverer ca. 175.000 analysesvar årligt til de kliniske afdelinger på Rigshospitalet. For nuværende er mesterlæreperioden på ca. 2,5- 3 år før en nyuddannet bioanalytiker/laborant eller en nyansat, der ikke kommer fra specialet, har opnået de rette kompetencer for at kunne videreuddanne personale i de 7 funktioner.

Oplæringsforløbet ønskes afkortet væsentligt (min. 33% ressourcebesparelse) for at kunne løse de faglige opgaver fremover, da mangel på personaleressourcer, grundet økonomi og rekrutteringsudfordringer, er en realitet nu og ikke forventes at blive bedre i fremtiden. Samtidig ønskes et mere nutidigt læringsforløb med udvikling af it-didaktiske læremidler.

For at tilrettelægge tidsbesparende interventioner planlægges en analysefase i foråret 2024, hvor 3 parallelle leverancer skal danne grundlaget for design af disse interventioner.

Over tid oplæres bioanalytikerne i alle 7 spor, men denne proces er nu særdeles tidskrævende, hvilket gør afdelingens bemanding sårbar overfor udskiftninger og vagtdækning ved fravær. Dette problem forventes at vokse i fremtiden, da produktivitetskravene på hospitalet generelt er stigende.

Landets øvrige mikrobiologiske afdelinger står overfor samme problematik og følger projektet med interesse.

For at sikre, at et accelereret oplæringsforløb lever op til de nødvendige kvalitetskriterier, skal disse kortlægges. Det er desuden væsentligt for at afsøge potentialer for tidsbesparelse, at der skabes klarhed over hvilke kompetencer der går igen på tværs af de 7 spor.

De tre cases

#1 Generiske og specifikke krav til bioanalytikere

Denne case udgør én af disse leverancer: En interviewrunde med nøglepersoner fra de 7 spor, som har til formål at kortlægge hvilke krav til kompetencer og øvelse der stilles til nye bioanalytikere i de 7 spor. Analysen skal identificere sammenfald og afvigelser og således synliggøre generiske og specifikke kompetencekrav.

#2 ”Følg prøven” – Analyse af arbejdsgange og tidsforbrug

Denne case udgør én af disse leverancer: Et observationsstudie, samt walk-along interviews af nøglepersoner fra de 7 spor, skal gøre de studerende i stand til at kortlægge arbejdsgange og tidsforbrug i de 7 spor. Analysen af feltnoter, og andre relevante datakilder skal identificere afvigelser og sammenfald i processerne for at belyse tidsforbruget og potentielle flaskehalse.

#3 De 7 spor – kortlægning af oplæringsforløb

Denne case udgør én af disse leverancer: Et observationsstudie, samt interviews af nøglepersoner fra de 7 spor, skal gøre de studerende i stand til at kortlægge oplæringsforløbende. Analyse af feltnoter, og interviews skal identificere afvigelser og sammenfald i forløbende for at belyse tidsforbruget og potentielle flaskehalse.

Partnere

Rigshospitalet

Afdeling for Klinisk Mikrobiologi

Henrik Harpestrengsvej 4A

2100 København Ø

Fakta

På Afdeling for Klinisk Mikrobiologi er der ca. 80 ansatte, hvoraf de 23 bioanalytikere leverer ca. 175.000 analysesvar årligt til de kliniske afdelinger på Rigshospitalet. For nuværende er mesterlæreperioden på ca. 2,5- 3 år før en nyuddannet bioanalytiker/laborant eller en nyansat, der ikke kommer fra specialet, har opnået de rette kompetencer for at kunne videreuddanne personale i de 7 funktioner.

Output

En interviewrunde med nøglepersoner fra de 7 spor, som har til formål at kortlægge hvilke krav til kompetencer og øvelse der stilles til nye bioanalytikere i de 7 spor. Analysen skal identificere sammenfald og afvigelser og således synliggøre generiske og specifikke kompetencekrav.