Fysisk aktiv under indlæggelse

Hvordan sikrer vi at patienterne er så fysisk aktive som muligt under hospitalsindlæggelse?

Patienter indlagt på hospital er i risiko for hospitalsrelateret tab af funktionsevne, dvs. at selve indlæggelsen, som ofte er præget af stillesiddende eller liggende adfærd, kan have negativ indflydelse på patienternes funktionsevne, på både kort og længere sigt, hvilket øger risikoen for komplikationer, genindlæggelse og død (1, 2).

På hospitalet er der derfor behov for omgivelser, strukturer og arbejdsgange, der indbyder til at patienterne er mere fysisk aktive og mindre inaktive under indlæggelsen. De patienter, der kan selv, skal selv. De patienter, der har behov for støtte for at være fysisk aktive eller blive mobiliseret, skal have den støtte.

Der er behov for, at både de fysiske rammer, det tværfaglige personale, patienten selv og pårørende, understøtter patientens selvstændighed og fysiske aktivitet under hele indlæggelsen.

Der er behov for, at patienterne og de pårørende er bevidste om vigtigheden af mobilisering og fysisk aktivitet under indlæggelsen. Dette kræver bl.a., at de bliver informeret om og inddraget i planen for indlæggelsen både på kort og længere sigt, hvilket alle faggrupper skal tage ansvar for.

Der er behov for, at kommunikationen vedrørende den enkelte patients dagsprogram er tydeligt for patient, pårørende og det tværfaglige personale således, at tvivl/forvirring i denne sammenhæng ikke udgør en barriere for patientens muligheder for fysiske aktivitet eller mobilisering under indlæggelsen.”

Relevante kilder:

  1. Zisberg A, Shadmi E, Gur-Yaish N, Tonkikh O, Sinoff G. Hospital-associated functional decline: the role of hospitalization processes beyond individual risk factors. Journal of the American Geriatrics Society. 2015;63(1):55-62.
  2. Kirk AG, Behm KJ, Kimmel LA, Ekegren CL. Levels of Physical Activity and Sedentary Behavior During and After Hospitalization: A Systematic Review. Arch Phys Med Rehabil. 2021;102(7):1368-78.

Partnere

Fysio- og Ergoterapien

Bispebjerg Hospital

Fakta

Vi har behov for, at patienterne og de pårørende er bevidste om vigtigheden af mobilisering og fysisk aktivitet under indlæggelsen. Dette kræver bl.a., at de bliver informeret om og inddraget i planen for deres indlæggelse (både på kort og længere sigt), hvilket alle faggrupper skal tage ansvar for. Rutinerne i dagsprogrammet skal være mere tydelige for patient og pårørende.

Output

Overlevering af løsning kan ske i form af:

  • Rapport
  • Præsentation af analyse
  • Analyse
  • Forretningsmodel
  • Idékatalog
  • Prototype
  • Videomateriale