Fremtidens ambulancetjeneste

Udfordringen

Region Hovedstaden har ansvaret for al ambulancedrift inden for regionens geografiske område. Ambulancedrift hører til på det præhospitale område – i Region Hovedstaden betyder det organisatorisk forankring hos Akutberedskabet.

Akutberedskabet har to leverandører af ambulancer: Falck og Hovedstadens Beredskab. Der er således indgået kontrakter med begge leverandører.

I januar 2021 sendte Region Hovedstaden ambulancedrift i udbud.

Det er således i høj grad relevant at kigge på fremtidens ambulancetjeneste.

Samarbejdets output
Hvordan kan fremtidens ambulancetjeneste se ud? Hvilke nye løsninger kan Akutberedskabet tage i brug for at sikre bedst mulig betjening af regionens borgere?

Akutberedskabet ønsker et gennemgående fokus på borgerne – både i behandlingskvalitet og en høj brugertilfredshed. Samtidig ønsker Akutberedskabet, at medarbejderne på ambulancerne har mulighed for at bruge deres faglighed i nye sammenhænge, herunder undersøgelse og behandling i hjemmet, så unødvendige indlæggelser undgås.

Forslag til Akutberedskabet kan indeholde alle relevante perspektiver ift. fremtidens ambulancetjeneste – fx et styrket samarbejde med de pårørende, som ambulancepersonalet møder på opgaverne, et styrket samarbejde med akutmodtagelser og akutklinikker på regionens hospitaler, en styrket tryghed og service for borgerne samt anvendelse at nye teknologiske løsninger.

Ved case-arbejdets afslutning håber Akutberedskabet at høre præsentationer af de studerendes løsningsforslag. Har kursisterne eller de enkelte arbejdsgrupper flere gode forslag, modtager Akutberedskabet gerne idékataloger

Partnere

Region Hovedstadens Akutberedskab

Fakta

Akutberedskabet ønsker et gennemgående fokus på borgerne – både i kvalitet og en høj brugertilfredshed. Samtidig ønsker Akutberedskabet fokus på let og pragmatisk anvendelse for medarbejderne.

Output

Forslag til Akutberedskabet kan indeholde alle relevante perspektiver ift. fremtidens ambulancetjeneste – fx et styrket samarbejde med de pårørende, som ambulancepersonalet møder på opgaverne, et styrket samarbejde med akutmodtagelser og akutklinikker på regionens hospitaler, en styrket tryghed og service for borgerne samt anvendelse at nye teknologiske løsninger.