Fremtidens Akuttelefon 1813

*Den er projektcase er ikke tilgængelig på nuværende tidspunkt

Udfordringen
Region Hovedstaden indførte i 2014 Akuttelefonen 1813 som erstatning for den daværende vagtlægeordning. Akuttelefonen 1813 hører til på det præhospitale område – i Region Hovedstaden betyder det organisatorisk forankring hos Akutberedskabet.

Medarbejdere der besvarer opkald til Akuttelefonen 1813 sidder i det samme lokale som medarbejdere, der besvarer opkald til 1-1-2 og medarbejdere, der disponerer regionens ambulancer.

Akuttelefonen 1813 har som formål at hjælpe regionens borgere med akut opstået sygdom eller skade i ikke-livstruende situationer uden for egen læges åbningstid.

Siden indførelsen i 2014 har der været et stigende antal opkald til Akuttelefonen 1813.

Godt en femtedel af alle opkald vedrører børn under 10 år.

I Region Hovedstaden er der samtidig et stigende fødselstal, og dermed forventes der fortsat en stigning i antallet af opkald.

Samarbejdets output

Hvordan kan fremtidens Akuttelefon 1813 se ud? Hvilke nye løsninger kan Akutberedskabet tage i brug for at sikre bedst mulig betjening af regionens borgere?

Akutberedskabet ønsker et gennemgående fokus på borgerne – både i kvalitet og en høj brugertilfredshed. Samtidig ønsker Akutberedskabet fokus på let og pragmatisk anvendelse for medarbejderne.

Ved case-arbejdets afslutning håber Akutberedskabet at høre præsentationer af de studerendes løsningsforslag. Har kursisterne eller de enkelte arbejdsgrupper flere gode forslag, modtager Akutberedskabet gerne idékataloger.

Partnere

Region Hovedstadens Akutberedskab

Fakta

Akutberedskabet ønsker et gennemgående fokus på borgerne – både i kvalitet og en høj brugertilfredshed. Samtidig ønsker Akutberedskabet fokus på let og pragmatisk anvendelse for medarbejderne.

Output

Ved case-arbejdets afslutning håber Akutberedskabet at høre præsentationer af de studerendes løsningsforslag. Har kursisterne eller de enkelte arbejdsgrupper flere gode forslag, modtager Akutberedskabet gerne idékataloger.