Fast Track oprettelse til test af brugere UDEN symptomer på kønssygdomme

Der er behov for at teste brugere uden symptomers samtidig med at klinikken har et stigende antal brugere med symptomer, som skal kunne få tid til undersøgelse og behandling.  

Klinikken ser således i øjeblikket hovedsageligt pt. med symptomer, men vi ved, at ca. 20 ptt. uden symptomer dagligt ønsker en undersøgelse for kønssygdomme i vores klinik. Det vil derfor være godt med et Fast Track ift. smittespredning og forebyggelse, så disse ca. 20 brugere testes. 

Vi er landets største klinik for kønssygdomme og det forventes af os, at vi også screener ptt. og dermed monitorer hele området. Fast track skal kunne køre på en måde, der ikke er særligt ressourcekrævende. 

Partnere

Klinik for Kønssygdomme

Bispebjerg Hospital

Fakta

Klinikken ser i øjeblikket hovedsageligt patienter med symptomer, men ved, at ca. 20 patienter. uden symptomer dagligt ønsker en undersøgelse for kønssygdomme i vores klinik. Derfor søger klinikken et Fast Track ift. smittespredning og forebyggelse, så disse ca. 20 brugere testes.