Effektiv vare- og økonomistyring indenfor kirurgi

Vi er en operationsafdeling med seks operationsstuer, der opererer ca. 6000 patienter om året. Over 90% af vores patienter går hjem samme dag, som de opereres. Alle vores operationer er planlagte operationer. 70% indenfor ortopædkirurgi og 30% indenfor gynækologi og mave-tarm kirurgi.

Ligesom resten af sygehusvæsenet oplever afdelingen stigende udgifter til løn og udstyr. Specielt indenfor ortopædkirurgi ses en voldsom stigning i udgifter til instrumenter og udstyr. Afdelingens udfordring er, at vi ikke kender de specifikke priser på vores operationer.

Over 90% af vores operationer er standardoperationer, og vi ved hvilket udstyr der skal bruges, hvad udstyret koster og hvor mange operationer, der udføres.

Problemet er at data er gemt i forskellige systemer (SAP, SP, og afdelingens excel ark). Hvis man kunne sammenkøre data kunne man nemt få et overblik over priser for operationerne og optimere økonomistyring.

Partnere

Dagkirurgisk affdeling

Hvidvore Hospital

Fakta

Ligesom resten af sygehusvæsenet oplever afdelingen stigende udgifter til løn og udstyr. Specielt indenfor ortopædkirurgi ses en voldsom stigning i udgifter til instrumenter og udstyr. Afdelingens udfordring er, at vi ikke kender de specifikke priser på vores operationer.

Output

Overlevering af løsning kan ske i form af:

  • Præsentation af løsning
  • Prototype
  • Analyse