Få et DTU Innovationsteam i afdelingen i foråret 2024

For 6. år i træk inviterer DTU hospitalsafdelinger i Region Hovedstaden til at samarbejde om innovation.

DTU-studerende er en innovations-ressource

I har en travl hverdag, og der er sikkert en række ting, som I ville gøre noget ved, hvis I havde tid. Hvorfor ikke lade et team af ingeniørstuderende gøre arbejdet? I skal ikke bruge tid på at formulere en case, for det er de studerendes opgave. De sætter sig ind i jeres virkelighed, identificere en problemstilling i dialog med jer, vælge det løsningsforslag som giver bedst mening og udvikle det, så det skaber mest mulig værdi for medarbejderne og patienterne. Som en leder på Herlev Hospital siger:
“De hjælper os med ting, som vi godt ved, men som vi ikke har tid til at gøre noget ved!”

Jeres udbytte

I foråret 2022 arbejdede DTUs innovationsteams i ti afdelinger på Herlev/Gentofte hospital, Bispebjerg hospital, Rigshospitalet og Roskilde Universitetshospital. De skaber værdi på flere niveauer:

Løsninger: Samarbejdet leder til løsninger på konkrete tekniske og organisatoriske problemer. I mange tilfælde er de lige til at tage i brug. I nogen tilfælde, når koncepter har en større rækkevidde, forbereder teamet det, som I skal bruge for at gå videre

Processen: De samstemmende tilbagemeldinger er, at det allerbedste er den proces, som de studerende sætter i gang. De er ’øjne udefra’, og deres nysgerrige spørgsmål skaber dialog på afdelingen og giver medarbejderne energi og inspiration til at tage initiativ til egne indsatser. En leder på Hud og Allergi på Gentofte hospital siger det på denne måde: ”Vi bliver blinde på egen praksis, så det her med at få åbnet øjnene op af nogen, der kommer udefra og ikke er sølet ind i alt muligt, det er sindssygt godt“

Forløbet

Afdelingen vil opleve ét sammenhængende forløb på 20 uger i alt.

Forløbet starter i februar 2024, hvor jeres team tager kontakt og slutter midt i juni, hvor de studerende afleverer resultatet.

I vil se en del til dem. I nogen perioder mere end i andre, de har også andre fag og eksamener, men der er stor fleksibilitet. I træffer selv aftaler om tidspunkter og omfang af besøgene. Det første teamet gør er at lave en plan og lave aftaler for 3 møder undervejs (de røde prikker på illustrationen), hvor gruppen fremlægger deres resultater, og hvor I tager fælles beslutninger om projektets retning.

For de studerende kombinerer Innovationsforløbet to kurser; Innovations- og Videnledelse samt Innovation i en Organisatorisk Kontekst på 4. semester på studieretningen Proces og Innovation på DTU Engineering Technology. De studerende gennemfører et ’åbent innovationsforløb’. Det starter med en screening af den kulturelle, organisatoriske og faglige virkelighed, fordi, som en leder siger det: “Kendskabet til organisationen er en forudsætning for at arbejde med produkter”.

Det ender med en konkret løsning, som bliver bedømt på den værdi, den skaber i afdelingen.
Det kan være et produkt, en service, en ændret arbejdsgang, en businesscase eller noget helt andet.

Hvad kræver det af jer?

I bliver vært for ét team på 4-6 studerende. I udpeger en kontaktperson, som sørger for at de studerende får adgang til at observere, hvordan arbejdet foregår i afdelingen og til at tale med ledere og medarbejdere. Mange steder bliver de udstyret med kitler og navneskilte.

Erfaringen viser at koordinatoren bruger 4-8 arbejdstimer på de studerende. I skal også sætte tid af til de 3 fremlægninger. De vil typisk finde sted i forbindelse med et afdelingsmøde.

Proces og Innovations ingeniører

P&I ingeniører er lidt anderledes: De arbejder helhedsorienteret, og ud over et teknisk fundament har de også et humanistisk, samfundsfagligt og økonomisk perspektiv. Som diplomingeniører er de praktisk orienterede og arbejder systematisk. Ude i afdelingen benytter de observationer, interviews og evt. surveys til at indsamle data. De er forberedt på at håndtere fortrolighed.

En inddragende proces

Kompetencekortet er et eksempel fra 2021, som caseholderen DTU er særligt glad for, fordi det viser, hvordan vi gerne vil arbejde. På Akutklinikken på Gentofte har de studerende re-designet afdelingens kompetencekort. Det har været en succes, og afdelingen er i færd med at digitalisere konceptet. Det er planen at udbrede det over flere afdelinger. Afdelingssygeplejersken siger sådan her om processen: ”Det har været en kæmpe værdi for mit personale at få lov til at føle sig involveret. Det er ikke er noget, der er kørt over hovedet på dem. Her har de faktisk været med, og så giver det mening på en anden måde!

Tilmelding

Antallet af Teams er begrænset og afdelinger, der vælger at fortsætte samarbejdet kommer først i køen. Meld derfor gerne hurtigt tilbage. Tag derfor kontakt allerede nu, hvis din afdeling er interesseret. Mange gange starter samarbejdet med et indledende møde. Det forventes, at aftalerne er på plads i december 22.

Samarbejdet med DTUs innovationsteams er en unik mulighed for at få dygtige ingeniørstuderendes blik på de udfordringer, I oplever i jeres kliniske hverdag. Caseholder glæder sig til at høre fra jer!

Partner

DTU

Engineering Technology

DK: Institut for Ingeniørteknologi og -didaktik

Studerende på 4. semester på studieretningen:

Proces og Innovation

Fakta

Afdelingen vil opleve ét sammenhængende forløb på 20 uger i alt.

Forløbet starter i februar 2022, hvor jeres team tager kontakt og slutter midt i juni, hvor de studerende afleverer resultatet.

I bliver vært for ét team på 4-6 studerende. I udpeger en kontaktperson, som sørger for at de studerende får adgang til at observere, hvordan arbejdet foregår i afdelingen og til at tale med ledere og medarbejdere. Mange steder bliver de udstyret med kitler og navneskilte.

Output

De studerende sætter sig ind i jeres hverdag, vilkår og behov. samarbejde med jer opstiller de en problemstilling, udforsker løsningsmuligheder og forslår løsninger på jeres problematik.

Forløbet ender med en konkret løsning, som bliver bedømt på den værdi, den skaber i afdelingen. Det kan være et produkt, en service, en ændret arbejdsgang, en businesscase eller noget helt andet.

Eksempler fra tidligere samarbejder